Ogłoszony 10 lipca Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Security Index), dotyczy kluczowych kwestii związanych z takimi czynnikami, jak osiągalność cenowa, dostęp do żywności oraz jej jakość i bezpieczeństwo. Wyniki Indeksu obejmują 105 krajów świata i będą na bieżąco aktualizowane.

W ogólnym rankingu Polska uzyskała 72,3 pkt. i tym samym znalazła się na 24 miejscu, tuż za Czechami (23 miejsce, 73,5 pkt.), ale przed Węgrami (25 miejsce, 70,7 pkt.) oraz Słowacją (27 miejsce, 68,8 pkt.). Na pierwszym miejscu uplasowały się Stany Zjednoczone z 89,5 pkt., a zaraz za nimi znalazła się Dania, Norwegia, Francja. Niemcy znalazły się na 10 miejscu, natomiast Ukraina na 44.

Ranking został podzielony na trzy główne kategorie: osiągalność cenowa, dostęp do żywności oraz jakość i bezpieczeństwo żywności. Polska we wszystkich z nich wypadła na mniej więcej równym poziomie, zdecydowanie ponad średnią światową.

Mocne strony Polski to wysokie standardy żywieniowe, obecność programów wspierających bezpieczeństwo żywieniowe oraz systemów finansowania dla rolników, bezpieczeństwo żywności, a także niski wskaźnik występowania niedożywienia.
Osiągalność cenowa

W tej kategorii Polska najlepiej wypadła pod względem obecności programów wspierających bezpieczeństwo żywieniowe oraz programów wsparcia finansowego dla rolników, uzyskując 4 punkty na 4 możliwe.

Dla porównania na Ukrainie jest dużo mniej niż w Polsce programów wspierających bezpieczeństwo żywieniowe (3 punkty na 4) oraz dopłat dla rolników (3 punkty na 4). Natomiast odsetek ludności żyjącej poniżej granicy ubóstwa wynosi w Polsce 0,2 proc., czyli tyle samo, co na Ukrainie.
W kategorii „Osiągalność cenowa” Polska uplasowała się pod względem produktu krajowego brutto na osobę na poziomie 20,060 USD, natomiast w Stanach Zjednoczonych wyniósł on 48,180 USD, a w Niemczech 39,010 USD. Tymczasem na Ukrainie PKB wynosi jedynie 7,210 USD, podczas gdy średnia światowa to 13,644.1 USD.

Dostęp do żywności

Wystarczające dostawy żywności to atut Polski – w tej subkategorii zdobyła 87 punktów na 100, czyli 29,7 proc. powyżej średniej. Ma również niezłą infrastrukturę rolniczą (60,2 pkt. na 100) oraz posiada odpowiednie magazyny na zboża (1 pkt. na 1).

Jeśli chodzi o dostęp do żywności, najgorzej została oceniona infrastruktura drogowa – Polska otrzymała jedynie 1 punkt na 4 możliwe, co plasuje ją 15,7 proc. poniżej średniej. Słabiej wypadła Ukraina – otrzymała ona 0 punktów, co oznacza, że znajduje się 40.7 proc. poniżej średniej. Dla porównania Niemcy otrzymały 3 na 4 punkty i są 34,4 proc. powyżej średniej.