Oprócz trzody chlewnej pryszczyca dodatkowo generuje koszty w innych sektorach produkcji zwierzęcej. Padło już - 5000 bawołów i blisko 1300 kóz.

Hoang Van Nam, szef departamentu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi stwierdził, że mieszkańcy nie postępują prawidłowo z padłymi zwierzętami i nie stosują się do instrukcji służb weterynaryjnych, co jest powodem szybkiego rozprzestrzeniania się epidemii.

Departament Zdrowia Zwierząt wezwał wszystkie prowincje do wdrożenia programu profilaktyki zdrowotnej i organizowania szczepień zwierząt, które zahamują dalsze rozprzestrzenianie się i ewoluowanie wirusa. Podobał się artykuł? Podziel się!