Sprawa będzie się toczyć o odszkodowania w wysokości 400 mln dolarów kanadyjskich.

Jak na swojej stronie internetowej poinformowało stowarzyszenie pszczelarzy Ontario Beekeepers Association - które nie jest bezpośrednio stroną w sprawie, ale pomaga swoim członkom w dołączeniu do pozwu złożonego przez dwie największe firmy pszczelarskie w prowincji, Sun Parlor Honey i Munro Honey - wygrana oznaczać będzie uzyskanie prawa do odszkodowania za straty aż od 2006 r.

W Kanadzie neonikotynoidy, działające na owady jak neurotoksyna, są stosowane do zaprawiania zasiewów kukurydzy i soi.

W Unii Europejskiej obowiązuje obecnie dwuletnie moratorium na stosowanie neonikotynoidów, podczas którego obserwuje się sytuację pszczół. W Kanadzie rząd federalny nie zakazał stosowania kontrowersyjnych pestycydów, natomiast rząd Ontario prowadzi konsultacje z farmerami. Ze względu na podział kompetencji między rządem federalnym a prowincjami, Ontario nie może zakazać używania neonikotynoidów, może natomiast zakazać ich sprzedaży, podobnie jak uczyniono w 2009 r. z chemicznymi środkami ochrony roślin do stosowania w przydomowych ogrodach.

Data rozprawy przed ontaryjskim sądem nie jest jeszcze znana, ale w sądzie zetrą się dwa stanowiska na temat przyczyn groźnego wymierania pszczelich rodzin.

Pszczelarze i naukowcy dowodzą, że to neonikotynoidy powodują śmierć pszczół. W 2012 r. Health Canada (ministerstwo zdrowia), po masowym wymieraniu pszczół na wiosnę, przeprowadziło badania, podczas których u 70 proc. martwych pszczół znaleziono kwestionowany pestycyd. Wówczas Health Canada ograniczyło się do zalecenia, by zmniejszyć unoszenie się pyłu zawierającego pestycyd. Ministerstwo uznało przy tym, że "obecna praktyka związania ze stosowaniem nasion kukurydzy i soi zaprawianych neonikotynoidami jest nie do utrzymania ze względu na ich wpływ na pszczoły i inne owady zapylające rośliny".

Bayer CropScience (który w sierpniu 2013 r. wytoczył Unii sprawę w sądzie w związku z moratorium) i Syngenta stoją na stanowisku, że to nie neonikotynoidy są przyczyną wymierania pszczół. Niemniej do ziarna sprzedawanego farmerom do zasiewów zaczęło dodawać specjalną substancję ograniczającą pylenie.