Bariery zarejestrowano w 13 sektorach działalności gospodarczej, w tym głównie w sektorach gospodarki rolnej i rybnej, a także w sektorach motoryzacyjnym, farmaceutycznym, usług oraz w sektorach żelaza, stali i metali nieżelaznych. Oszacowano, że przepływy handlowe, na które potencjalnie mogły wywrzeć wpływ wszystkie nowe bariery zarejestrowane w 2016 r., sięgają nawet 27,17 mld EUR, a kwota ta przewyższa całkowitą wartość wywozu z UE do partnerów takich jak: Republika Południowej Afryki, Algieria lub Ukraina i odpowiada za 1,6  proc. całkowitej wartości wywozu z UE.

Źródło: Raport KE
Źródło: Raport KE

W tym kontekście w tegorocznym wydaniu sprawozdania w sprawie barier w handlu i inwestycjach Najwięcej barier zaobserwowano w Rosji, gdzie zarejestrowano 33 środki. 16 z nich było stosowanych bezpośrednio przy kontroli granicznej, 14 na terenie państwa, a 3 były subsydiami zakłócającymi handel. Na drugim w kolejności miejscu pod względem liczby aktywnych barier znalazły się Brazylia, Chiny i Indie – w każdym z tych państw są stosowane obecnie 23 środki. Innymi państwami trzecimi, w odniesieniu do których zarejestrowano co najmniej 10 barier w handlu i inwestycjach, były: Indonezja, Korea Południowa, Argentyna, Stany Zjednoczone Ameryki, Turcja, Australia, Tajlandia, Wietnam, Chile i Meksyk.

W dobie poważnego krajowego kryzysu gospodarczego w 2016 r. Rosja nadal wprowadzała bariery w handlu w celu ochrony swojego przemysłu krajowego, co było zgodne z tendencjami zaobserwowanymi w poprzednich sprawozdaniach. W 2016 r. Barierami zgłoszonymi w odniesieniu do Rosji były głównie subsydia zakłócające handel – w 2016 r. zarejestrowano dwa nowe tego rodzaju środki. W wyniku wyraźnego spadku krajowego popytu jeden z nowych środków subsydyjnych był ukierunkowany na promowanie produkcji rosyjskich zakładów przemysłowych w sektorach motoryzacyjnym i maszyn rolniczych.

Wśród krajów europejskich nienależących do UE Szwajcaria wprowadza coraz większą liczbę barier mających wpływ na handel. Wprowadziła m.in. środek stosowany przy kontroli granicznej polegający na zmianie klasyfikacji taryf celnych obowiązujących w odniesieniu do mięsa przyprawianego, co znacznie podniosło poziom tych taryf celnych. Mimo że w międzyczasie przyjęto decyzję o zmniejszeniu taryfy celnej w odniesieniu do mięsa przyprawianego „przywożonego na potrzeby produkcji mięsa suszonego”, importerzy będą musieli w odpowiedzi na wniosek udowodnić, że mięso zostało przywiezione w tym celu. W rezultacie część wywozu z UE będzie nadal podlegać wyższym należnościom celnym.