Zboża jare i bobowate zasiano na 2,8 mln ha, czyli 9 proc. przewidzianej powierzchni. Pszenicą jarą obsiano 296,5 tys. ha, jęczmieniem jarym 1,5 mln ha a kukurydzą 403 tys. ha.

Słonecznik zasiano na 685 tys. ha lub 9,6 proc. przewidzianego areału, a soję na 17,3 tys. ha, albo 0,8 proc. prognozowanego areału.

Zasiano też 526,5 tys. ha albo 46,6 proc. areału przewidzianego do obsiania nasionami buraków cukrowych.

Ziemniaki zasadzono na 31,4 tys. ha, czyli 9,3 proc. przewidzianej powierzchni i 33,3 tys. ha prognozowanego areału.

Na Ukrainie zasiano już 2,6 mln ha roślinami jarymi, czyli 36 proc. powierzchni przewidzianej pod ich zasiewy. Powierzchnia ta zawiera obszar 2,2 mln ha obsiany nasionami bobowatych i zbóż jarych z przewidzianych 2,4 mln ha.  Z Tego 155 tys. ha obsiano pszenicą jarą (92 proc. przewidzianej powierzchni), 192 tys. ha owsem (93 proc. przewidzianej powierzchni) i 372 tys. ha grochem (113 proc. przewidzianej powierzchni).

Słonecznikiem obsiano 1,3 mln ha, czyli 24 proc. przewidzianej powierzchni, kukurydzą 342 tys. ha, czyli 8 proc. planowanej powierzchni, a soją 31 tys. ha, czyli 2 proc. planowanej powierzchni.

Zasiewy buraków cukrowych odbywają się wyjątkowo wcześnie. Zasiano już 263 tys. ha, czyli 90 proc. prognozowanej powierzchni.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!