Raport Banku Światowego i ONZ prognozuje, że ceny roślinnych produktów rolniczych pozostaną na wysokim poziomie w tym i przyszłym roku i mogą utrzymywać się do 2015 r. Agendy spodziewają się, że ceny pszenicy i kukurydzy będą na podobnym poziomie jak w 2007 r. Podrożeje cukier. 

Ceny żywności idą w górę ze względu na rosnące ceny ropy i energii, rosnącą konkurencję pomiędzy biopaliwami i żywnością, rosnące zapotrzebowanie ze strony rozwijających się gospodarek oraz ze względu na zmiany klimatyczne, niedobory wody powodujące susze i zniszczenia upraw. 

Karina Bednarska z Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie powiedziała, powołując się na raport, że 10 milionów ludzi na całym świecie umiera każdego roku z powodu głodu i związanych z nim chorób. Tylko 9% to ofiary trzęsień ziemi, powodzi, suszy i wojen.

Zgodnie ze statystykami z 2006 roku Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), 820 milionów ludzi w krajach rozwijających się dotkniętych jest chronicznym głodem. Bednarska zauważyła, że to więcej niż łączna liczba populacji Stanów Zjednoczonych, Kanady i Unii Europejskiej.

Raport Banku Światowego o rosnących cenach żywności podaje, że trzy czwarte głodujących ludzi na świecie żyje w obszarach rolniczych – głównie w wioskach Azji i Afryki. Są to osoby absolutnie zależne od uprawy roli. Ludzie Ci nie mają żadnych alternatywnych źródeł dochodu i w rezultacie to właśnie oni narażeni są na kryzys związany z głodem. Wielu z nich migruje do miast w poszukiwaniu pracy - niestety zwiększają jedynie liczbę mieszkańców slamsów w krajach rozwijających się.

Raport niesie przesłanie do rządów o zmiany polityk rolnych.

Zobacz oryginalną wersję raportu

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!