Przeanalizowano 49 publikacji naukowych opartych na sprawozdaniach rolników, które rejestrowały takie wskaźniki jak: współczynnik plonu, i inne np. wydatki rolników na uprawy. Badano zarówno odmiany GM wykazujące odporność na szkodniki jak i na herbicydy.
Należy podkreślić, że szczególnie wyraźne korzyści z upraw transgenicznych uzyskali rolnicy z krajów rozwijających się.

Doświadczenia porównawcze plonu wykazały, że 74% wszystkich przypadków uzyskało wzrost plonu przy zastosowaniu odmian GM. W krajach rozwijających się odsetek ten wynosił aż 82%. Odsetek korzyści był różny dla poszczególnych gatunków roślin, od 16% dla
kukurydzy do 30% dla bawełny, odpornych na szkodniki, uprawianych w krajach rozwijających się.

W aspekcie ekonomicznym wyniki są równie obiecujące. 72% przypadków potwierdza uzyskanie wyraźnych ekonomicznych korzyści w momencie zastąpienia odmian konwencjonalnych roślinami GM. Odsetek ten wynosi od 71% dla odmian odpornych na herbicydy do 74% dla odmian odpornych na owady.

Badano także wpływ upraw roślin GM na środowisko. Wyniki potwierdziły wyraźne zalety dla środowiska naturalnego wynikające z uprawy badanych odmian biotechnologicznych, w dużej mierze przy użyciu metod bezorkowej uprawy gleby i zminimalizowanie zastosowania
insektycydów.

Miejmy nadzieję, że badania opublikowane w tak prestiżowym magazynie ostatecznie przekonają środowiska sceptycznie nastawione do upraw roślin GMO. Jest to zarazem odpowiedź dla organizacji zielonych, które wielokrotnie kwestionowały korzyści płynące z upraw GMO. Zarówno ranga badań, jak i ilość publikacji, na które się powołują autorzy świadczą o rzetelności wyników, które nie powinny być podważane niesprawdzonymi informacjami organizacji ekologicznych.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!