- UE przechodzi z gospodarki opartej głównie na paliwach kopalnych na biogospodarkę. Stanowi ona okazję do promocji zielonego wzrostu w Europie. Europejscy rolnicy i właściciele lasów mogą w zrównoważony sposób dostarczać odnawialne surowce na produkcję energii i produkcję przemysłową, jednocześnie wytwarzając bezpieczną, wysokiej jakości żywność po przystępnych cenach - powiedział Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca.


- Aby można było stworzyć konkurencyjną biogospodarkę potrzeba holistycznego podejścia. Stabilne rynki, zharmonizowane polityki oraz zaangażowanie wszystkich stron zainteresowanych stanowią klucz do powstania skutecznej i wydajnej biogospodarki w Europie. Potrzebujemy spójnych i konkretnych polityk na szczeblu UE i krajowym, poczynając od badań aż po inwestycje w gospodarstwach i lasach. Musimy wykorzystać i skoordynować istniejące już wyniki badań i innowacyjne podejście do biogospodarki - dodał.

Podczas warsztatów omówiono aktualne i przyszłe publiczne i prywatne inicjatywy na rzecz sukcesu biogospodarki w Europie, a także poruszono temat postępów we wdrażaniu strategii UE na rzecz biogospodarki. W oparciu o konkretne przypadki w czasie warsztatów przeprowadzono debatę na temat przyszłej roli rolników i właścicieli lasów w łańcuchach wartości opartych na produktach pochodzenia biologicznego.

Podobał się artykuł? Podziel się!