Badano zmiany temperatury, długość sezonu wegetacji, wysokość opadu, zmiany koncentracji dwutlenku węgla w powietrzu oraz nawożenie.
Na podstawie badań wnioskowano, że wpływ niekorzystnych zmian klimatu w większości regionów przeważył nad dodatnim efektem zmian technologii uprawy.

W badanym okresie w 65 proc. regionów średnia temperatura zwiększyła się o 1 stopień. Plon kukurydzy netto zmniejszył się o 3,8 proc. - ilość ta jest równa rocznej produkcji kukurydzy w Meksyku. Zmniejszenie plonów pszenicy oszacowano na 2,5 proc. Na wysokość plonu korzystnie wpłynęła zwiększona koncentracja dwutlenku węgla w powietrzu - bez tego spadek byłby równy 5,5 proc.

Nieznacznie wzrosły plony ryżu i soi. Bez uwzględnienia korzystnego wpływu zwiększonej koncentracji dwutlenku węgla plony tych roślin zmniejszyłyby się odpowiednio o 0,1 i 1,7 proc.

Największe, 15-procentowe straty wysokości plonów odnotowano w Rosji. Natomiast w USA nie stwierdzono wpływu zmian klimatu na wysokość plonów.

Podobał się artykuł? Podziel się!