Na mocy ostatniej decyzji, dwudziestej ósmej od czasu przeprowadzonej w 1995 r. reformy odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych w ramach WPR, zostaną odzyskane środki z Niemiec, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji, Włoch, Holandii, Polski i Szwecji.

Polska zwróci 3,11 mln euro, gdyż stosowała nieodpowiednią jakościowo kontrolę przyznawania pomocy obszarowej. Największe kwoty mają do zwrotu Włosi, Brytyjczycy i Grecy.

Włosi oddadzą 145,2 mln euro, za niedociągnięcia w interpretacji zdjęć oraz w procedurze kontroli na miejscu, która została przeprowadzona w przypadku płatności za rośliny uprawne na podstawie zdjęć pochodzących z poprzednich lat (pomoc obszarowa).