Dla 17 proc. ankietowanych członkostwo Polski w UE nie jest ani czymś dobrym, ani złym, a 5 proc. nie ma w tej kwestii wyrobionej opinii.

Im wyższe wykształcenie, tym większy odsetek badanych oceniających pozytywnie obecność Polski w UE. Pozytywną opinię o członkostwie we wspólnocie wyraża 89 proc. Polaków z wykształceniem wyższym, 81 proc. - z wykształceniem średnim; wśród respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym pozytywnie o obecności w UE wypowiada się 64 proc., a w grupie osób wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym - 65 proc.

Liczba zwolenników członkostwa w Unii zwiększa się także wraz z lepszą oceną własnej sytuacji materialnej. Wśród respondentów dobrze sytuowanych materialnie 81 proc. pozytywnie ocenia przystąpienie Polski do UE, a w grupie osób określających swój materialny status jako zły, odsetek ten wynosi 59 proc.

Jako coś dobrego unijne członkostwo postrzegają częściej od pozostałych uczniowie i studenci (88 proc.), kierownicy i specjaliści (84 proc.), prywatni przedsiębiorcy oraz pracownicy administracji i usług (po 80 proc.).

Z sondażu TNS OBOP wynika również, że pozytywnie członkostwo Polski w UE oceniają najczęściej badani deklarujący poglądy lewicowe (92 proc.) i centroprawicowe (89 proc.).

Niemal trzy czwarte badanych (73 proc.) uznało, że przystąpienie do UE miało wpływ na sytuację naszego kraju. Zdaniem większości z nich (65 proc.), wpływ ten okazał się korzystny; zmiany na gorsze zauważa zaś 8 proc. Natomiast 21 proc. ankietowanych ocenia, że przynależność do struktur unijnych nie miała wpływu na sytuację kraju. Brak zdania na ten temat deklaruje 6 proc. respondentów.

Jak pokazuje sondaż, 74 proc. ankietowanych jest przekonanych, że wejście do Unii Europejskiej wpłynęło na pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Według 65 proc., członkostwo w UE poprawiło status naszego kraju na arenie międzynarodowej; pogorszenie pozycji Polski w świecie dostrzegło 9 proc. Zdaniem 19 proc. respondentów, przystąpienie do wspólnoty nie wpłynęło na pozycję Polski w świecie; 7 proc. nie zajmuje w tej sprawie stanowiska.

Według dwóch trzecich respondentów (66 proc.), wejście do UE nie miało wpływu na ich życie; przeciwnego zdania jest 31 proc. Co czwarty Polak (26 proc.) ocenia, że jego życie zmieniło się na lepsze w wyniku przystąpienia do Unii, 5 proc. badanych uważa, że doświadczyli zmian na gorsze, a 3 proc. nie umiało jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Badanie przeprowadzono w dniach 6-10 września na reprezentatywnej losowej próbie mieszkańców Polski powyżej 15 roku.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!