Ta oraz inne propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zazielenienia zostały ocenione na forum Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa jako krok w dobrym kierunku, jednak podkreślano potrzebę większej elastyczności w regulacjach „greeningu” i dalszych prac oraz analiz.

Debata potwierdziła duże poparcie Rady co do zazielenienia WPR do 2020 roku, jak również pozytywnie przyjęcie  nowych propozycji Komisji Europejskiej w tej sprawie – podsumowała Mette Gjerskov, duńska minister ds. żywności, rolnictwa i rybołówstwa, która przewodniczyła posiedzeniu.

Jak podkreślił na początku debaty Dacian Ciolos, unijny komisarz ds. rolnictwa, większość delegacji zgadza się z tym, że ekologizacja powinna dotyczyć I filara Wspólnej Polityki Rolnej. Inne podejście przedstawił polski minister rolnictwa.

Najlepszy efekt środowiskowy zazielenienia Wspólnej Polityki Rolnej można osiągnąć stwarzając zachęty dla rolników do realizacji wieloletnich działań rolnośrodowiskowych w ramach II filaru. Kluczowym aspektem takiego podejścia jest dobrowolność  i możliwość dostosowania do specyfiki krajów i regionów – powiedział Marek Sawicki podczas debaty.  Takie zdanie podzielali również przedstawiciele Szwecji, Wielkiej Brytanii i Luksemburga.

Zazielenienie najlepiej osiągnąć przenosząc więcej funduszy z I do II filara, a także korzystając z istniejących już instrumentów, które sprawdziły się w przeszłości – powiedział szwedzki minister rolnictwa, Eskil Erlandsson. Dacian Ciolos podkreślał jednak, że rozmowy dotyczą działań w ramach I filaru.

–  W przypadku utrzymania propozycji Komisji odnośnie zazielenienia w pierwszym filarze, właściwym rozwiązaniem byłaby jednakowa stawka na ha płatności zielonej we wszystkich państwach członkowskich w ramach odrębnej wspólnotowej koperty. To pozwoliłoby na jednakowe wynagradzanie rolników w całej UE za przestrzeganie jednakowych przecież wymagań w zakresie zazielenienia – tłumaczył Marek Sawicki.

Podkreślił, że zazielenienie, lub inaczej ekologizacja WPR w proponowanej przez KE formie jest elementem komplikującym, a nie upraszczającym, a modyfikacje propozycji Komisji powinny zmierzać do ograniczenia kosztów administracyjnych, głównie poprzez unikanie dublowania działania w ramach zasady wzajemnej zgodności  z programami rolnośrodowiskowymi. Sugerował również wyłączenie z wymogów zazielenienia gospodarstw małych.