Obrady rozpoczęły się przeglądem najważniejszych zagadnień i wydarzeń związanych z gospodarką i polityką rolną obu kontynentów. Dyskusja miała na celu pokazanie punktów wspólnych oraz najważniejszych rozbieżności w tym zakresie. - Nowa Wspólna Polityka Rolna powinna być jasna, prosta i tym samym zrozumiała dla każdego. Powinna sprzyjać innowacyjności i konkurencyjności europejskiego rolnictwa, a nie być zachowawcza, utrzymująca i konserwująca stagnację poprzez nierówne warunki konkurencji - powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki w odniesieniu do unijnej polityki rolnej.

Ocenie poddano także politykę handlową produktami rolnymi, omówiono funkcjonowanie łańcucha żywnościowego, a także możliwości stabilizacji cen surowców rolnych. - Żywność nie może być przedmiotem spekulacji. Nie możemy dopuszczać do tego, aby powtarzała się sytuacja, że ta sama pszenica była piętnastokrotnie sprzedana, ale ani razu nie zmieniła magazynu, w którym była przechowywana. Transakcje terminowe muszą być obwarowane koniecznością przemieszczenia towaru wraz z jego zakupem.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wymiany poglądów na temat głównych czynników wywołujących niestabilność na rynku oraz tego, w jaki sposób zmierzyć się z wyzwaniami, które stoją przed rolnikami. Wyzwaniami takimi jak: zmienność cen, przewidywania ram gospodarczych, zarządzanie podażą i popytem. Mieli również szansę przedstawienia propozycji rozwiązań, które mogłyby zapewnić dobre funkcjonowanie rynku finansowego dla towarów rolnych. Zgodnie podkreślali, że bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego, to kluczowa kwestia ostatnich lat. Niestety publikacja licznych raportów, komunikatów Komisji i rekomendacji, nie wpłynęła jak dotychczas na poprawę dochodów rolników, a nieuczciwe praktyki handlowe prowadzące do nadużyć nadal mają miejsce. Dlatego istnieje potrzeba określenia kluczowych problemów oraz wypracowania materialnych instrumentów, które przyczynią się do poprawy pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, a przez to doprowadzą do zwiększenia ich dochodów.

Drugi dzień konferencji będzie przebiegał pod hasłem innowacyjności oraz możliwości rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jak podkreślają organizatorzy, wszystkie światowe instytucje, zajmujące się polityką rozwoju uznają konieczność ulepszenia badań w dziedzinie rolnictwa oraz przyspieszenia przekazywania innowacji do gospodarstw.

Podobał się artykuł? Podziel się!