Na tych zagadnieniach koncentrują się prace grupy ekspertów ds. substancji chemicznych oraz służb antyterrorystycznych krajów UE, prowadzone obecnie pod przewodnictwem Polski w ramach polskiej Pprezydencji. Spotkanie w tej sprawie odbyło się 27 lipca 2011 r. w Brukseli.
Polska prezydencja zaproponowała utrzymanie zapisów zawartych w rozporządzeniu REACH (wprowadzające ograniczenia w stosowaniu 5 substancji chemicznych, w tym azotanu amonu - głównego składnika nawozów), a dodatkowo objęcie azotanu amonu obowiązkiem monitorowania podejrzanych transakcji. Propozycja ta będzie przedmiotem dalszych negocjacji pomiędzy państwami członkowskimi.


- Materiały wybuchowe można skonstruować z wielu substancji powszechnego użytku. Dbając o bezpieczeństwo nie możemy narzucać obywatelom drastycznych ograniczeń w codziennym życiu czy prowadzeniu działalności gospodarczej - powiedział wicepremier Waldemar Pawlak.
Ograniczenia w rozporządzeniu REACH dotyczą m.in. nawozów z wysoką zawartością azotanu amonu, z wyłączeniem użytkowników zawodowych, w tym rolników i osób prowadzących działalność rolniczą.

Podobał się artykuł? Podziel się!