Spotkanie zaplanowano w ramach parlamentarnego wymiaru polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Jednym z priorytetów naszego przewodnictwa jest bezpieczna Europa, co oznacza wzmocnienie jednolitego rynku przez skuteczne zarządzanie gospodarcze, wypracowanie podstaw wspólnej strategii energetycznej, a także wzmocnienie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

Zdaniem polskiego rządu, „sposobem zwiększenia bezpieczeństwa Europy jest reforma WPR, efektywnie wykorzystującej środki unijne". „Wzmocniona WPR powinna utrzymywać orientację na rynek, uwzględniać dobra publiczne, w tym bezpieczeństwo żywnościowe oraz wielofunkcyjny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Istotnym elementem w ramach reformy WPR będą zwłaszcza rozstrzygnięcia dotyczące dopłat bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich" - czytamy w rządowym komunikacie.

W czasie polskiej prezydencji losy unijnego budżetu na lata 2014-2020 wejdą w fazę zaawansowanych negocjacji. Propozycje Komisji Europejskiej przedstawione pod koniec czerwca przewidują zmniejszenie środków finansowych na WPR. Jednocześnie planowane są dodatkowe środki dla rolnictwa poza WPR z przeznaczeniem na badania i innowację w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego oraz na bezpieczeństwo żywności.

Podobał się artykuł? Podziel się!