Mimo, że  duńska minister rolnictwa popiera zaproponowaną przez Komisję koncepcję dalszego "zazieleniania" WPR, to powiedziała, że wdrożenie planów Komisji nie może zaowocować wzrostem biurokracji oraz, że wszystkie nowe instrumenty powinny zwiększyć wartość dodaną gospodarstw. Pogląd ten podzielają również inni ministrowie rolnictwa.

Mette Gjerskov obawia się propozycji Komisji dotyczących wprowadzenia pułapów płatności bezpośrednich wypłacanych większym, niezależnym gospodarstwom, ponieważ jej zdaniem zwiększą one obciążenia administracyjne. Duńska minister wskazała, że UE potrzebuje skutecznej polityki promocji. Ma ona zamiar omówić wszystkie kluczowe kwestie związane z WPR do czerwca 2012, kiedy to planowana jest publikacja sprawozdania z postępów, które ma pomóc kolejnej prezydencji oraz doprowadzić do osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosków ustawodawczych w 2013 r. Podobał się artykuł? Podziel się!