Określenie "drobne zastosowania" w szczególności stosowane jest do owoców i warzyw, zbóż, nasion, kwiatów i roślin, do których ochrony potrzebne są pestycydy dostosowane do ich konkretnych potrzeb, zarówno na etapie uprawy, przechowywania jak i transportu. Przewiduje się spadek liczby dostępnych środków ochrony, co negatywnie odbije się na uprawach.

- Jest to wyjątkowa szansa, której nie możemy zmarnować. Zachęceni przez przedstawicieli Komisji, wzywamy DG SANCO i wszystkie odpowiednie Dyrekcje Komisji Europejskiej (DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, DG ds. Badań , DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, DG ds. Konkurencji, DG ds. Handlu, i DG ds. Budżetu), do opracowania skutecznego europejskiego programu dla drobnych zastosowań i upraw specjalistycznych. W przeciwnym razie, zrównoważone rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe w Europie zostaną narażone na poważne konsekwencje w perspektywie długoterminowej - mówił Luc Peeters z COPA-COGECA. 

Uczestnicy konferencji zorganizowanej na początku listopada, w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej, uznali za konieczne zapewnienie konsumentom europejskim dostępu do szerokiego wachlarza produktów rolnych i spożywczych w przystępnych cenach. Ponadto przyznali, że uprawy drobne i specjalistyczne stanowią około 20-22 proc. wartości całkowitej produkcji rolnej w UE, a zatem utrzymanie tych sektorów ma dla Europy znaczenie strategiczne.

Zebrani byli zgodni co do tego, iż bezpieczeństwo żywnościowe oraz konkurencyjność całego łańcucha rolno-spożywczego w Unii Europejskiej jest zagrożona, a zatem trzeba zareagować w kwestii przewidywanego spadku dostępnych rozwiązań. Zlecone przez Komisję badanie w sprawie drobnych zastosowań również potwierdziło, że nowe Rozporządzenie nr 1107/2009 najpewniej nie rozwiąże większości problemów.

Uczestnicy konferencji osiągnęli konsensus w następujących punktach: Europejski program dla drobnych zastosowań jest niezbędny; Europejskie programy dla drobnych zastosowań i upraw specjalistycznych powinny podjąć kwestię lepszego wykorzystania wiedzy oraz usprawnienia komunikacji między władzami a podmiotami łańcucha rolno-spożywczego, jak również finansowania projektów UE przynoszących konkretne rozwiązania. Kluczowe jest powołanie ośrodka koordynacji, który organizowałby działania w poszczególnych państwach członkowskich w ramach całego łańcucha rolno-spożywczego. Komisja jest gotowa objąć przywództwo; DG SANCO przekaże informacje o potrzebach społeczności drobnych zastosowań innym Dyrekcjom, w szczególności DG. ds. Badań Naukowych. Ważne jest ustalenie ram koordynacji i współpracy dla działań mających na celu znalezienie rozwiązań dla drobnych zastosowań i upraw specjalistycznych. DG SANCO zachęca zainteresowane strony do kontaktowania się bezpośrednio z DG ds. Badao Naukowych.