- Jest to stanowisko w pełni uzasadnione i podyktowane m.in. poszerzeniem nie tylko zakresu celów WPR, ale także intensyfikacji nowych wymogów nakładanych na rolników oraz dodatkowych wymogów środowiskowych. Od początku zwracaliśmy uwagę, że bez zwiększenia budżetu WPR, nie ma mowy o równych płatnościach, gdyż najwięksi beneficjenci tej polityki nie zgodzą się na taką redukcję swoich płatności, która pozwoli na wyrównanie płatności we wszystkich krajach UE. Znalazło to potwierdzenie w propozycjach Komisji, gdyż najwięksi beneficjenci WPR, zgodzili się tylko na minimalną redukcję swoich płatności - dodaje Jerzy Chróścikowski.

Senator uważa również, żę polscy rolnicy nie mogą być dyskryminowani. NSZZ RI „Solidarność” podkreśla, że kluczowym założeniem reformy Wspólnej Polityki Rolnej powinno być zapewnienie rolnikom z całej Unii Europejskiej równych warunków konkurencji na jednolitym rynku europejskim, które zapewnią równe traktowanie rolników ze wszystkich państw członkowskich. Kwestią fundamentalną jest wprowadzenie jednolitej, powierzchniowej stawki dopłat bezpośrednich w całej Unii Europejskiej. 

- Odnośnie struktury przyszłej WPR, NSZZ RI „Solidarność” opowiada się za strukturą opartą na dwóch filarach, przy czym jak najwięcej środków powinno być skierowanych bezpośrednio do rolników w ramach I filara (w tym dopłaty ONW), co znacznie uprościłoby sytuację w szczególności małym gospodarstwom rodzinnym, których w naszym kraju jest najwięcej i które są podstawą ustroju rolnego Państwa. W ramach przyszłej WPR powinniśmy także zwiększyć zakres programowania dla tego typu gospodarstw - informuje senator PiS.           

Przyszła Wspólna Polityka Rolna powinna być polityką maksymalnie uproszczoną i prowadzącą do redukcji kosztów jej implementacji, zarówno przez instytucje wspólnotowe i krajowe, jak też przez rolników, którym powinno zapewnić się ponadto czytelność i przejrzystość procedur.

- Ta konstrukcja, która zaproponowała nam Komisja jest nie do przyjęcia. Jako Związek będziemy zabiegać na forum krajowym i europejskim o Wspólna politykę Rolną, która zapewni równe warunki konkurencji wszystkim rolnikom w UE - informuje J. Chróśikowski. 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!