PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Budżet UE: WPR po 2020 r.

 Budżet UE: WPR po 2020 r. Fot. Shutterstock

Autor: farmer.pl

Dodano: 01-06-2018 14:07

Tagi:

W ramach następnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 KE proponuje modernizację i uproszczenie wspólnej polityki rolnej (WPR).Przedstawione przez KE wnioski zakładające budżet w wysokości 365 mld euro, zapewniają, że WPR pozostanie przyszłościową polityką, nadal wspierającą rolników i społeczności wiejskie oraz zrównoważony rozwój unijnego rolnictwa, a także odzwierciedlającą ambicje UE w zakresie ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Wnioski dają państwom członkowskim większą elastyczność i zwiększają zakres ich odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji, w jaki sposób i gdzie inwestować środki w ramach WPR, aby osiągnąć ambitne cele wyznaczone na poziomie UE w zakresie inteligentnego, odpornego, zrównoważonego i konkurencyjnego sektora rolnictwa, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwego i lepiej ukierunkowanego wsparcia dochodów rolników.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność,:  Wspólna polityka rolna jest jednym z głównych filarów naszej polityki i ma wpływ na życie wszystkich Europejczyków. Te solidne wnioski przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności sektora rolnictwa, jednocześnie kładąc nacisk na jego zrównoważony rozwój. Dzięki nowemu modelowi realizacji zapewniamy państwom członkowskim większą swobodę w ramach zasady pomocniczości, aby poprawić efektywność polityki rolnej i lepiej monitorować jej rezultaty - powiedział Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność.

- Dzisiejszy wniosek stanowi element realizacji zobowiązania Komisji, aby zmodernizować i uprościć wspólną politykę rolną,  dając państwom członkowskim prawdziwą swobodę działania w ramach zasady pomocniczości, zapewniając większą odporność sektora rolnictwa w Europie i zwiększając poziom ambicji związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianie klimatu w ramach tej polityki - dodał Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Główne elementy wniosków Komisji dotyczących modernizacji i uproszczenia WPR są następujące:

1. Nowy sposób pracy:  Państwa członkowskie będą dysponowały większą swobodą, co do sposobu wykorzystania swoich przydziałów środków, co pozwoli im na opracowanie dostosowanych do swoich potrzeb programów tak, aby jak najskuteczniej reagować na problemy rolników i szerszych społeczności wiejskich. Państwa członkowskie będą miały również możliwość przesunięcia do 15 proc. środków przydzielonych w ramach WPR z filaru płatności bezpośrednich do filaru rozwoju obszarów wiejskich i odwrotnie, tak, aby zapewnić finansowanie priorytetów i działań określonych dla tych filarów. Między państwami członkowskimi zapewnione zostaną równe warunki działania poprzez:

● Plany strategiczne na cały okres finansowania, w których określone będzie, w jaki sposób poszczególne państwa członkowskie zamierzają osiągnąć 9 ogólnounijnych celów gospodarczych, środowiskowych i społecznych, przy wykorzystaniu zarówno płatności bezpośrednich, jak i środków rozwoju obszarów wiejskich. ● Poszczególne plany zatwierdzać będzie Komisja, aby zapewnić ich spójność i ochronę jednolitego rynku.

● KE będzie uważnie śledzić postępy każdego państwa w realizacji ustalonych celów końcowych.

2. Sprawiedliwsze traktowanie poprzez lepsze ukierunkowanie wsparcia:  Płatności bezpośrednie pozostaną zasadniczym elementem polityki rolnej, co zapewni rolnikom stabilność i przewidywalność. Priorytetem będzie wspieranie małych i średnich gospodarstw rolnych, które stanowią większość w sektorze rolnym UE, oraz pomoc dla młodych rolników. KE nadal dąży do osiągnięcia bardziej sprawiedliwego podziału płatności bezpośrednich między państwa członkowskie w drodze konwergencji zewnętrznej.

Ponadto:

● Płatności bezpośrednie dla rolników zostaną zmniejszone w przypadku kwot powyżej 60 tys. euro i ograniczone do maksymalnego limitu 100 tys. euro na gospodarstwo rolne. W pełni uwzględniane będą nakłady pracy. Ma to zapewnić bardziej sprawiedliwy podział płatności;

● Małe i średnie gospodarstwa rolne otrzymają wyższy poziom wsparcia na hektar;

● Państwa będą musiały przeznaczyć, co najmniej 2 proc. swojego przydziału płatności bezpośrednich na pomoc młodym rolnikom w podejmowaniu działalności. Będzie to uzupełnione wsparciem finansowym na rozwój obszarów wiejskich oraz różnymi działaniami ułatwiającymi dostęp do gruntów i przenoszenie praw własności do gruntów.

3. Większy poziom ambicji w zakresie ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu:  W ramach proponowanych dziś ogólnounijnych celów uwzględniono zmianę klimatu, zasoby naturalne, różnorodność biologiczną, siedliska i krajobrazy. Wsparcie dochodów rolników już jest uzależnione od stosowania praktyk rolniczych przyjaznych dla środowiska i klimatu, a nowa WPR będzie wymagała od rolników zwiększenia poziomu ambicji poprzez działania zarówno obowiązkowe, jak i te oparte na systemie zachęt.

 ● Płatności bezpośrednie będą uwarunkowane spełnieniem surowszych wymogów w zakresie środowiska i klimatu;

● Każde państwo członkowskie będzie musiało oferować ekoprogramy mające na celu wspieranie rolników, którzy wykraczają poza obowiązkowe wymogi, i finansowane z części krajowego przydziału płatności bezpośrednich;

, Co najmniej 30 proc. każdego krajowego przydziału środków na rozwój obszarów wiejskich zostanie przeznaczone na działania środowiskowe i klimatyczne;

● Oczekuje się, że 40 proc. całkowitego budżetu WPR przyczyni się do realizacji działań w dziedzinie klimatu;

● Oprócz możliwości przesunięcia 15 proc. środków między filarami państwa członkowskie będą także miały możliwość przesunięcia dodatkowych 15 proc. z filaru I do filaru II na finansowanie działań klimatycznych i środowiskowych (bez współfinansowania krajowego).

4. Większe wykorzystanie wiedzy i innowacji:  Zmodernizowana WPR będzie wykorzystywać wszystkie najnowsze technologie, aby pomóc zarówno rolnikom w polu, jak i administracji publicznej, w szczególności poprzez:

● Budżet w wysokości 10 mld euro z unijnego programu badawczego „Horyzont Europa” przeznaczony na projekty w zakresie badań i innowacji dotyczące żywności, rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i biogospodarki;

● Zachęcanie państw członkowskich do korzystania z dużych zbiorów danych i nowych technologii na potrzeby kontroli i monitorowania (na przykład przy weryfikacji wielkości gospodarstw do celów wniosków o płatności bezpośrednie, z wykorzystaniem danych satelitarnych), co ograniczy konieczność przeprowadzania kontroli na miejscu;

● Przyspieszenie digitalizacji życia na wsi, na przykład poprzez zwiększenie dostępu do łączy szerokopasmowych na obszarach wiejskich, co poprawi, jakość życia na takich obszarach, a w dalszej kolejności przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora produkcji rolnej.

Dalsze działania

Aby środki UE mogły zacząć jak najszybciej przynosić praktyczne rezultaty, a rolnicy uzyskali niezbędną pewność i mogli się cieszyć przewidywalnością w odniesieniu do swojej działalności i podejmowania decyzji inwestycyjnych, konieczne jest szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie ogólnego długoterminowego budżetu UE i powiązanych wniosków sektorowych.

Opóźnienia podobne do tych, które wystąpiły na początku bieżącego okresu budżetowego 2014–2020, oznaczałyby, że rolnicy i administracje krajowe nie będą mogli czerpać korzyści z nowej WPR w związku z ograniczeniem biurokracji, większą elastycznością i lepszymi wynikami. Wszelkie opóźnienia w zatwierdzeniu przyszłego budżetu opóźniłyby także realizację tysięcy potencjalnych nowych projektów w całej UE, mających na celu wsparcie rolników i społeczności wiejskich i dotyczących szeregu kwestii – od poprawy ochrony środowiska po zachęcanie nowych rolników do podjęcia działalności.

Osiągnięcie w 2019 r. porozumienia w sprawie przyszłego budżetu długoterminowego umożliwi płynne przejście z obecnego długoterminowego budżetu (2014–2020) do nowego, a także zapewni przewidywalność i ciągłość finansowania z korzyścią dla wszystkich.
 

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)

 • Żyją gnidy na Nasz koszt(gangsterka,Mafia)jesteśmy ofiarami, niewolnikami bez żadnych praw! 2018-06-05 07:17:05
  W tym Państwie nic nie działa , (...) złodziejstwo(dzicz, kraj się rozpierdala), włodarze, parlamentarzyści wzorzec czerpią wciąż z Ukarany i Cara Rosji. Konstytucja RP powyżej 10lat ogranicza prawa obywatelskie, co w przedmiotowej materii zrobili parlamentarzyści”Nic”. Kolejny przekład patologicznego prawa, bezprawia do czego doprowadzili- Afera gospodarcza największa w świecie modernizacji gruntów rolnych wszystkich klas na mieszkalne 2011-2014rok, właściciele nawet nie byli stronami postępowań ,art.61 ust.1pkt 4 upzp, dopiero po wydaniu decyzji można przyjąć że dana nieruchomość nie będzie już z żadnego punktu widzenia(opartego o poszczególnych przepisach ustawowych ) uznana za nieruchomość rolną lub leśną czy zachowania ekosystemu Natura 2000 w stanie naturalnym, procedura odrolnienia i odlesienia jest to poprawność przeprowadzonej procedury związanej z wykorzystaniem poszczególnych instrumentów zarządzania przestrzenią na poziomie lokalnym. W związku z ustawą z 1990r, z dalszymi zmianami , samozwańcze samorządy terytorialne zaczęły destabilizować cały system prawny otrzymując obszary gruntów, łamiąc nawet Traktat Ateński z 16 kwietnia 2003 roku stanowiący całą podstawę prawną przystąpienia Polski do Państw członkowskich Unii Europejskiej.
  • Zniszczyli sieć Natura 2000 w Augustowie, Podlaskie. 2018-06-05 08:45:40
   Zniszczyli sieć Natura 2000,żyją na kredyt Naszym kosztem,bierność społeczeństwa i środków masowego przekazu odbije się olbrzymimi karami na przyszłości młodego pokolenia,wszyscy zapłacimy za ich przestępstwa towarzysze Polski Ludowej.Największa afera gruntowa Państwa Demokratycznego w Świecie, Sieć Natura 2000 była rozszerzona do 823 obszarów obejmujących 11% powierzchni kraju.
 • Rolnik 2018-06-03 19:04:06
  Mniejszy budżet pomniejszony o pensje dla polityków Partii Ludowej i przewodniczącego KE bo za drogi prąd jest i paliwa, które z zużywają w dostawach nocnych podsłuchów
 • Paweł 2018-06-02 13:35:48
  Oj oj 2500 zł do hektarów biało być i co!!!
 • ekolog 2018-06-02 05:49:55
  I to wszystko prowadzi do rozsypania WPR. Mniejsze płatności, więcej wymogów i obowiązków przy nadgorliwym naszym Państwie spowoduje, że rolnictwo zostanie całkowicie zniszczone.
 • Rolnik 33 2018-06-01 15:37:23
  To rodzi odczucie że będzie dużo gorzej niż było i to nie tylko o wysokość kwot chodzi.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.206.168.65
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.