Ciolos przypomniał, że były propozycje żeby zmniejszyć budżet WPR o 30-40 proc., ostatecznie o 4 proc. zmniejszono dopłaty bezpośrednie i o 7 proc. fundusze na rozwój obszarów wiejskich. "Te decyzje są korzystne dla nowych członków UE" - powiedział unijny komisarz.

Pytany przez uczestników konferencji o perspektywy zrównania dopłat bezpośrednich Ciolos odparł, że dopłaty nie są najważniejszym sposobem dbania o konkurencyjność. "Trzeba także w inny sposób dbać o konkurencyjność, np. wprowadzając innowacyjność w rolnictwie" - podkreślił. Jak dodał, "może się zdarzyć, że po 2020 roku dopłaty bezpośrednie zostaną zlikwidowane".

Komisarz zwrócił uwagę na zmniejszenie unijnej biurokracji związanej ze Wspólną Polityką Rolną, w tym na uproszczenie systemu kontroli rolnych. "Jest to potrzebne nie tylko rolnikom, ale też administracji i podatnikowi" - ocenił.

Jerzy Buzek zaznaczył, że podjęte w środę stanowisko PE w sprawie budżetu UE jest "czymś w rodzaju mandatu negocjacyjnego". "PE wcale nie zadecydował, że odrzuca budżet, ale sformułował jedynie tak ostry tekst, żeby mocnej wystartować do negocjacji" - tłumaczył. W jego opinii, kwoty przeznaczone na WPR nie zostaną zmienione. Buzek nie wykluczył natomiast, że skutkiem decyzji PE środki mogą być "przenoszone z jednego filara do drugiego".

Parlament Europejski przyjął w środę niewiążącą prawnie rezolucję, w której odrzuca porozumienie ws. budżetu na lata 2014-20 wynegocjowane na szczycie UE w lutym i żąda jego poprawek. Europosłowie zadeklarowali, że zagłosują za budżetem dopiero po pomyślnym przeprowadzeniu negocjacji z Radą UE. Podkreślili, że wnioski z lutowego szczytu UE w sprawie budżetu należy traktować jedynie jako zalecenia polityczne.

Minister Stanisław Kalemba zwrócił w Jesionce uwagę na zwiększenie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników z 15,3 mld euro w obecnym budżecie do 21,1 mld euro w budżecie na lata 2014-20. Przyznał, że nowej perspektywie budżetowej będzie mniej środków na rozwój obszarów wiejskich, ale będzie możliwość finansowania tych projektów z Polityki Spójności. Dotyczy to m.in. inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury na wsi. Dodał, że rozmawiał już na ten temat z minister rozwoju regionalnego.

WPR stanowi obecnie blisko 43 proc. budżetu UE, a z dotacji korzysta nie tylko 13,7 mln gospodarstw rolnych, ale także obszary wiejskie, które stanowią 47 proc. obszaru Unii. Obecnie dopłaty dla rolników wahają się od ok. 500 euro w Grecji i na Malcie do ok. 100 euro na Łotwie. Unijna średni wynosi ok. 250 euro, w Polsce jest to ok. 200 euro.

Uczestnicy konferencji uczcili 12. rocznicę śmierci jednego z liderów strajków rolniczych w Rzeszowie w 1981 roku, przewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych i wicemarszałka Senatu Józefa Ślisza. W jego intencji odprawiono mszę św. w rodzinnej wsi Ślisza Łące k. Rzeszowa, a na jego grobie złożono kwiaty.

Organizatorem konferencji w Jasionce był Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Podobał się artykuł? Podziel się!