KE podała dziś najnowsze prognozy produkcji zbóż w UE. Szacunki tylko w niewielkim stopniu zostały zmniejszone w porównaniu z tymi sprzed miesiąca.

Ostatnie zmiany na rynkach rolnych i żywnościowych wykazały po raz kolejny potrzebę silnej Wspólnej Polityki Rolnej. W ciągu ostatnich tygodni susze w wielu regionach świata doprowadziły to dramatycznych wzrostów cen niektórych towarów, głównie kukurydzy i soi, co stanowi ryzyko destabilizacji niektórych sektorów rolnictwa europejskiego –   komentował doniesienia z rynku zbóż Dacian Ciolos.

– Ta nadmierna zmienność rynków wyraźnie pokazuje, że światowe rolnictwo wymaga inwestycji, polityki zarządzania publicznego i przewidywalności. W kontekście zmian klimatycznych  i zwiększenie popytu na żywność, istotne jest aby zwaloryzować w sposób zrównoważony całą różnorodność potencjału rolnictwa w UE – dodał Ciolos.

Podkreślił także, że ważne jest aby pomóc innym częściom świata, zwłaszcza krajom rozwijającym się,  w ustanawianiu własnej ambitnej polityki rolnej, w celu zwiększania bezpieczeństwa żywnościowego na świecie.

Podobał się artykuł? Podziel się!