Podczas tego wydarzenia, sekretarz generalny Copa-Cogeca stwierdził, że rolnictwo precyzyjne, drony i roboty to terminy używane obecnie w rolnictwie. Odzwierciedla to rzeczywistość w wielu gospodarstwach i spółdzielniach w całej Europie. Mogą one usprawnić funkcjonowanie sektora. Innowacje mają kluczowe znaczenie dla europejskiego rolnictwa. Brakuje jednak danych na temat wydajności systemów informacyjnych i zbierania oraz podziału danych tworzonych przez rolników i spółdzielni korzystających z nowych technik i maszyn. Najważniejszym wyzwaniem jest zbieranie danych, przetworzenie ich i zapewnienie dostępności dla rolników i spółdzielni w całej Europie. Dzięki big data rolnicy mogą zrobić krok do przodu i osiągać bardziej ambitne cele. Zastanawiamy się dzisiaj nad tym, jakimi danymi coraz częściej się wymieniamy. Czy można stworzyć oprogramowanie/ bazę danych ułatwiającą wymianę? Na przykład otwarte dane powinny być dostępne, co oznacza, że powinny być publikowane w sieci i w mediach społecznościowych. Będą w ten sposób dostępne w formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego i będą miały licencję, dzięki której wszyscy będą mieli do nich dostęp i będą mogli je wykorzystywać. Jako rolnicy, muszą również upewnić się, że skorzystają na tej wymianie danych. Dzięki gromadzeniu dużych ilości danych rolnikom będzie łatwiej np. dokonywać odpowiednich wyborów dotyczących gatunków uprawianych roślin i okresu siania. Naukowcy doszli do wniosku, że zastosowanie jedynie jednego instrumentu rolnictwa precyzyjnego zwiększa zyski o 16 proc. i zmniejsza zapotrzebowanie na wodę o 50 proc. W sektorze mleka, zautomatyzowane linie produkcyjne coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Zbieranie informacji w tym zakresie i udostępnianie ich jest pomocne.

 Podczas konferencji zgromadzili się przedstawiciele naszych organizacji członkowskich, urzędnicy wysokiego szczebla instytucji europejskich i Europejscy eksperci. Pochylili się oni nad głównymi wyzwaniami i przeszkodami. Przewodniczący pięciu grup roboczych Copa-Cogeca („Kwestie podatkowe i prawne”, „Zboża i rośliny oleiste”, „Ziemniaki”, „Mleko i produkty mleczne”, „Badania i innowacje”) skupili się również na wyzwaniach w poszczególnych sektorach i zastanawiali się, jak uczynić rolnictwo bardziej skutecznym i wydajnym sektorem, który produkuje więcej przy mniejszym wykorzystaniu zasobów.

Podobał się artykuł? Podziel się!