Podczas obchodów 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich przewodniczący Copa i Cogeca, podkreślili rolę, jaką UE odegrała w zapewnianiu pokoju i dobrobytu oraz zaspokajaniu zapotrzebowania na bezpieczną żywność, również dzięki Wspólnej Polityce Rolnej.

Przewodniczący Copa powiedział, że tych trudnych czasach przypominamy o sukcesach UE. Świętujemy 60 lat europejskiej jedności. Kiedyś w tym miejscu toczyły się wojny, a w naszych miastach ludzie cierpieli głód. Dziś jednak możemy produkować bezpieczną żywność na potrzeby wewnętrzne oraz na eksport, dzięki traktatom rzymskim oraz dzięki stworzeniu WPR.

Dzięki silnym politykom, takim jak WPR i unijna polityka handlowa, udało się zapewnić dobry dostęp do bezpiecznych zasobów wysokiej jakości i w przystępnych cenach dla 500 milionów konsumentów w UE i rosnącej puli odbiorców na całym świecie powiedział przewodniczący Cogeca.

Podkreślił też, w jak dużym stopniu przyczyniły się do tego spółdzielnie, poprzez umożliwienie rolnikom zwiększenia przychodów. Stwierdził dodatkowo, że  zjednoczona Europa musi jednak być czymś więcej niż tylko słowami. Musi budować mosty ponad społecznymi podziałami i zbliżać ze sobą ludzi. Jesteśmy świadkami podziału na obszary wiejskie i miasta, to jedna z negatywnych konsekwencji globalizacji. Musimy przejść przez to razem, musimy wpierać rozwój obszarów wiejskich.

Przewodniczący Cogeca, powiedział, że jako rolnicy, pracujemy na rzecz społeczeństwa. Produkujemy żywność, jesteśmy opiekunami gruntów i partnerem w łagodzeniu skutków zmiany klimatu. Pomogliśmy Europie stworzyć jednolity rynek na nasze produkty i jesteśmy teraz gotowi asystować w kolejnej transformacji i w korzystaniu z ogromnego potencjału biogospodarki. W tych trudnych czasach popieramy UE i cieszymy się, że możemy liczyć na jej wsparcie teraz i w przyszłości. Apelujemy o ambitną Unię w przyszłości oraz o silniejszą WPR - dodał przewodniczący.

Podobał się artykuł? Podziel się!