W odpowiedzi na propozycję Komisji w sprawie dalszego zazieleniania WPR, Komitety Copa-Cogeca przyjęły stanowisko przedstawiające szczegółowo instrumenty mające na celu zapewnienie zielonego wzrostu bez osłabiania konkurencyjności europejskich rolników. Komitety Copa-Cogeca są zaniepokojone faktem, iż proponowane w planach Komisji obowiązkowe „zazielenianie" WPR może oznaczać dodatkowe obciążenia finansowe dla europejskich rolników, a tym samym zagrażać ich konkurencyjnej pozycji oraz kondycji gospodarczej.

- Europejscy rolnicy byli konfrontowani z tematem instrumentów zazieleniania WPR od początku lat dziewięćdziesiątych. Spełnianie tych norm doprowadziło do zwiększenia kosztów, obniżenia zdolności produkcyjnej i małej opłacalności. Zmiany klimatyczne w połączeniu z ograniczonymi zasobami gleby i wody będą stanowiły poważne ograniczenia dla produkcji, podczas gdy zapotrzebowanie na żywność wzrasta i coraz większa jest niestabilność cen. Dlatego będziemy rozważać dalsze zazielenianie WPR tylko pod jednym warunkiem: że nie zagrozi naszej konkurencyjnej pozycji ani nie zmniejszy zdolności produkcyjnej. Celem musi być teraz „zielony wzrost": oryginalne rozwiązania korzystne dla wszystkich stron które przyczyniają się do zapewnienia konkurencyjności i skuteczności produkcji, a zarazem będą miały korzystny wpływ na środowisko - Gerd Sonnleitner.

- Proponujemy instrumenty zapewniające zielony wzrost, zebrane w trzy główne grupy tematyczne. Obejmują one zachęty do efektywnej gospodarki zasobami, szczególnie składnikami odżywczymi i wodą oraz zachęty do sekwestracji dwutlenku węgla w glebach rolnych i biomasie, takie jak usprawnione praktyki zarządzania glebami i użytkami zielonymi. Trzecia grupa to zachęty do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zakres stosowania instrumentów powinien zapewnić wszystkim typom gospodarstw, we wszystkich regionach i sektorach, możliwość uczestnictwa, poza tym powinien być dobrowolny - powiedział przewodniczący Cogeca, Paolo Bruni.

Poza tym, Komitety Copa-Cogeca stoją na stanowisku, że WPR powinna zostać uproszczona i bardziej przejrzysta dla opinii publicznej. Na przykład, wszystkie obowiązkowe standardy produkcji w UE w ramach tzw. „zasady wzajemnej zgodności" powinny zostać zebrane pod jedną nazwą: „europejski standardy produkcji rolnej" i stosowane w sposób równorzędny we wszystkich państwach członkowskich. Wreszcie, obecne instrumenty rolno-środowiskowe w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich UE są niezmiernie ważne i powinny być utrzymane z obecnym poziomem finansowania.

Podobał się artykuł? Podziel się!