Komitety COPA-COGECA z zadowoleniem przyjęły wyniki głosowania eurodeputowanych nad przyszłością wspólnej polityki rolnej (WPR), a także pochwaliły ich postulat o utrzymanie budżetu WPR. 

- Komisja Europejska powinna wziąć to głosowanie pod uwagę przy tworzeniu projektu budżetu, który zostanie przedstawiony w przyszłym tygodniu - powiedział Sekretarz Generalny Komitetów COPA-COGECA, Pekka Pesonen

Parlament Europejski apeluje o silną WPR, w której utrzymane są obydwa filary, i której głównym celem jest bezpieczeństwo żywnościowe. Kwestia ta została również podkreślona na szczycie ministrów ds. rolnictwa G20, którzy pragną uniknąć "stulecia głodu".

Sekretarz Pesonen powiedział “że względu na wyzwania związane ze zmianami klimatu oraz coraz większym zapotrzebowaniem na żywność nie możemy w dalszym ciągu podążać utartą ścieżką zazieleniania WPR, ponieważ podnosi to koszty produkcji oraz obniża produktywność. Potrzebujemy nowej strategii oraz rozwiązań korzystnych dla każdego, które doprowadzą do zielonego wzrostu zgodnie z celami strategii 2020 UE.
Przedstawiliśmy konkretne propozycje ukazujące jak cele te mogą zostać osiągnięte".

Rolnictwo również w znacznym stopniu przyczynia się do zwalczania zmian klimatu, tworzeniu nowych miejsc pracy czy też dostarczaniu odnawialnej energii. W sektorach rolnym i rolno-spożywczym UE znajduje zatrudnienie 40 milionów osób. Dlatego jest to niezmiernie ważne, aby WPR tworzyła stabilne ramy dla rolników poprzez utrzymanie dopłat bezpośrednich oraz instrumentów, które gwarantują dobre funkcjonowanie rynków, a także promują opłacalną działalność rolną.

- Komiety COPA-COGECA z zadowoleniem przyjmują fakt, iż eurodeputowani chcą wzmocnić pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym, tak aby uzyskiwali oni wyższe dochody z rynku. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest koncentracja dostaw poprzez tworzenie organizacji producenckich, takich jak spółdzielnie. Potrzebne są również działania zwalczające nieuczciwe praktyki handlowe - przekonywał Pesonen.

- Również z radością przyjęliśmy apel eurodeputowanych skierowany do Komisji Europejskiej, w którym Parlament Europejski nakłania Komisję do rozważenia utrzymania praw zasadzania po 2015 roku. Utrzymanie praw zasadzania jest konieczne dla tego sektora, ponieważ są one niezmiernie ważne dla gospodarki obszarów wiejskich oraz pomagają utrzymać zrównoważony rynek wina UE. Również pochwalamy żądania eurodeputowanych dotyczące wdrożenia systemów zarządzania dla warzyw i owoców, wina oraz oliwy z oliwek, wraz z bardziej skutecznymi instrumentami zarządzania kryzysowego - dodał Sekretarz Generalny.

Podobał się artykuł? Podziel się!