Wyniki te zostały przedstawione na konferencji dla stron zainteresowanych zorganizowanej przez KE.

Podczas wydarzenia, wiceprzewodniczący KE, podkreślił, że rolnictwo nie ogranicza się jedynie do produkcji żywności, lecz chroni środowisko i dba o wzrost i miejsca pracy, za co rolnikom i ich spółdzielniom należy się wsparcie.

Równocześnie przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, przypomniał o tym jak niskie są dochody rolników - wynoszą one zaledwie 40 proc. średnich zarobków w UE. Zwrócił także uwagę na znaczenie uświadomienia obywatelom tego stanu rzeczy.

Prezydencja estońska stwierdziła, że postępy w zakresie WPR należą do jej priorytetów.

W reakcji na te wyniki, przewodniczący Copa powiedział, że cieszy się z wyników konsultacji społecznych. Ukazują one, że zarówno rolnicy jak i obywatele dostrzegają potrzebę utrzymania silnej WPR w przyszłości, a także jej ujednolicenia i uproszczenia, by mogła skuteczniej stawić czoła wyzwaniom takim jak zmiany klimatu, wahania na rynkach czy wyludnianie obszarów wiejskich.

Zwrócił też uwagę na obawy związane z exodusem wiejskim i na znaczenie innowacji, wymiany pokoleń, a także ograniczenia liczby inspekcji i kontroli w celu zmniejszenia biurokracji, a także inwestycji i lepszego dostępu do finansowania.

Poruszono również kwestię podejścia do podwójnych wyzwań - środowiskowych i ekonomicznych. Copa i Cogeca będą pracować nad tym tematem. Potrzebna jest ewolucja WPR, naprawienia elementów, które się nie sprawdzają, by upewnić się, że w przyszłości WPR będzie bardziej zrównoważona i konkurencyjna.

Podsumowując, sekretarz generalny powiedział, że rolnicy i ich spółdzielnie zrobią wszystko, by WPR prawidłowo funkcjonowała w przyszłości i by poprawić pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym. Spółdzielnie odgrywają ważną rolę, pomagając rolnikom w uzyskaniu wyższych zysków ze sprzedaży swoich produktów. Copa-Cogeca będzie nadal zajmować się tym tematem oczekując na publikację komunikatu Komisji w najbliższych miesiącach.

Podobał się artykuł? Podziel się!