Przemawiając do prezesów spółdzielni i organizacji rolniczych z całej UE, komisarz Hogan powiedział, że chce udostępnić rolnikom narzędzia pozwalające im na odpowiedzialne zarządzanie rynkami rolnymi, podparte odpowiednim budżetem. Położył również nacisk na ważną rolę, jaką odgrywają rolnicy, będący opiekunami terenów wiejskich, podkreślając, że nikt inny nie może przejąć tego zadania. Poparł również wiele z niedawnych deklaracji Copa i Cogeca dotyczących przyszłej WPR. Zgodził się na przykład, że ze względu na coraz bardziej ekstremalne wahania występujące na rynkach, trzeba zwrócić większą uwagę na narzędzia umożliwiające rolnikom lepsze zarządzanie ryzykiem, a także pracować nad rynkami terminowymi.

Potwierdził, że wymiana pokoleń to kolejny ważny aspekt, gdyż nasz sektor potrzebuje świeżej krwi i musimy ułatwić młodym ludziom start, do czego potrzebne są lepiej wymierzone środki.

Następnie przewodniczący Copa podkreślił, że nie potrzebne są reformy WPR. Wystarczy jedynie zmienić to, co nie działa, koncentrując się na uproszczeniu. - Mówimy tu o WPR potęgującej konkurencyjność rolników i wspierającej ich działania na rzecz zrównoważonego środowiskowej, społecznej i gospodarczej. WPR stabilizującej dochody gospodarstw i umożliwiającej inwestycje w nowoczesne technologie. Musimy również zachować aktualną strukturę WPR, czyli zarówno I jak i II filar, gdyż rozwiązanie to się sprawdziło i co więcej, pozwala zaopatrywać konsumentów w zdrową, odżywczą i wysokiej jakości żywność po przystępnej cenie - dodał.

Kluczowym elementem jest uproszczenie obecnej polityki - powiedział. Staraliśmy się zrobić wszystko, by wymogi zazieleniania w ramach WPR spełniły oczekiwania, jednak ich złożoność i biurokratyczność stanowią poważny problem. Celem przyszłej WPR powinno być stworzenie wspólnej, uproszczonej, odbiurokratyzowanej polityki, lepiej dostosowanej do wyzwań przed jakimi staje sektor rolny

Płatności bezpośrednie, których otrzymanie zależy od spełnienia surowych wymogów środowiskowych - zwiększają stabilność i pewność sytuacji rolników w dobie wahań na rynku. Koniecznie trzeba je utrzymać.

Przewodniczący Cogeca zgodził się z tymi wypowiedziami, zwracając uwagę na znaczenie dalszych zachęt do rozwoju spółdzielni, dzięki którym rolnicy mogą łączyć swoje siły i wspólnie sprzedawać swoje produkty. Położył też nacisk na znaczenie odpowiedniego budżetu WPR i dalsze poszukiwania nowych rynków zbytu dla wysokiej jakości produktów. Można tu wykorzystać kredyty eksportowe, które ułatwiają podmiotom wkraczanie na rynki międzynarodowe.

Podobał się artykuł? Podziel się!