Europejski sektor rolnictwa musi osiągnąć wyniki gospodarcze w warunkach rosnącego zapotrzebowania na żywność, wyższych kosztów produkcji oraz ekstremalnych wahań cen, podkreślili przewodniczący Copa i Cogeca w czasie debaty wysokiego szczebla z komisarzem UE ds. rolnictwa Dacian'em Ciolos'em, eurodeputowanymi Paolo de Castro i Michel'em Dantin oraz ministrami z Węgier i Cypru.

- Potrzebujemy silnej WPR popartej solidnym budżetem. Zwłaszcza ze względu na fakt, że ponad 40 milionów osób znajduje zatrudnienie w sektorze rolno-spożywczym a budżet WPR stanowi mniej niż 1 proc. unijnych wydatków publicznych - dodał przemawiając w Budapeszcie przewodniczący Copa Gerd Sonnleitner.

Przewodniczący Copa ostrzegał przed propozycją Komisji dotyczącą dalszego zazieleniania WPR mówiąc, że nie przyniesie ona oczekiwanych skutków. Odniósł się tu przede wszystkim do propozycji stworzenia obszarów proekologicznych, co de facto oznacza ograniczenie obszarów, na których można prowadzić produkcję rolna. Będzie się to wiązało z mniejszą podażą surowców dla przemysłu żywnościowego i mniejszą ilością pasz dla zwierząt hodowlanych, co poważnie wpłynie na sektor mleczarski i wołowiny, które już zmagają się z wysokimi kosztami produkcji. Pogląd ten podzielają także inni ministrowie rolnictwa UE. Powiedział również, że stosowanie tych samych trzech instrumentów w 13 milionach gospodarstw na terenie całej UE nie jest najlepszym sposobem na osiągnięcie korzyści środowiskowych. Poza tym doprowadzi ono do wzrostu kosztów ponoszonych przez gospodarstwa, spadku produkcji, a także negatywnie odbije się na dochodach rolników, które i tak już są niskie. Dlatego właśnie Copa i Cogeca niedawno przedstawiły szczegółowe instrumenty zielonego wzrostu.

- Ponadto musimy prowadzić więcej badań i stosować więcej innowacji przy zapewnieniu współpracy między rolnikami, doradcami i naukowcami, aby nowe techniki trafiły do gospodarstw. Co więcej, rolnicy powinni przekazywać naukowcom informacje na temat ich faktycznych potrzeb i praktycznych rozwiązań - dodał.