W przyjętym podczas forum dokumencie Ministrowie wyrazili poparcie dla szerszego zakresu działań na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt, w tym poprzez system etykietowania,  wzmocnienie działań mających na celu poprawę transportu oraz ustanowienia skutecznego prawodawstwa.

Delegacje poparły również  strategię Komisji Europejskiej w zakresie dobrostanu zwierząt na lata 2012-2015 przedstawioną w styczniu br., która kładzie nacisk na wprowadzenie odpowiednich wskaźników warunków utrzymania. Wiele delegacji zwróciło jednak uwagę na fakt, że takie wskaźniki dobrostanu powinny być zróżnicowane i dostosowane do lokalnych warunków, zanim zostaną wprowadzone praktycznie oraz prawnie.

Rada zdecydowanie poparła jednak możliwość lepszego informowania konsumentów, na przykład za pomocą systemu etykietowania, aby promować produkty pochodzące z gospodarstw o wyższych standardach dobrostanu.

Ministrowe wezwali Komisję do sfinalizowania prac nad instrumentami służącymi poprawie transportu zwierząt, takimi jak systemy nawigacyjne, czy dzienniki podróży, nie później niż do końca 2014 roku, oraz do lepszego szkolenia inspektorów i przewoźników.

W trakcie debaty odnoszono się przede wszystkim do dwóch dokumentów: Strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012–2015 oraz Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wpływu rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu. Podobał się artykuł? Podziel się!