Jak wynika z dokumentu przekazanego przez cypryjską prezydencję , która rozpoczęła się 1 lipca, przyjęcie takiego porozumienia  "powinno utorować drogę do dyskusji na temat kwestii  związanych z wieloletnimi ramami finansowymi na szczeblu szefów państw i rządów".

Cypr chce również skupić się na aspektach rolnictwa ekologicznego i promocji produktów rolnych, co do których KE ma przedstawić propozycje legislacyjne do końca tego roku.

Posiedzenia Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa mają odbyć się: 16 lipca, 24-25 września, 22-23 października, 19-20 listopada oraz 17-18 grudnia. Nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa odbędzie się w Nikozji i Limassol od 9 do 11 września.

Postęp w kwestiach wspólnej polityki rolnej (WPR) i wieloletnich ram finansowych (WRF) w ciągu najbliższych 6 miesięcy będzie w dużej mierze determinował przyjęcie podczas irlandzkiej prezydencji finalnych porozumień, tak aby państwa członkowskie miały czas na przystosowanie się do przepisów wykonawczych nowej WPR, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2014 roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!