- Strategia Komisji dla Europy 2020 promująca zielony wzrost jest krokiem naprzód. Dawne reformy miały na celu przede wszystkim zapewnienie, że rolnictwo w Europie osiągnie najwyższe standardy bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska, ale odbywało się to często kosztem wyników ekonomicznych oraz konkurencyjnej pozycji europejskiego rolnictwa. Dzięki obecnej reformie musimy osiągnąć zarówno cele środowiskowe jak i stabilność gospodarczą. Jednakże w propozycjach dotyczących przyszłej WPR, Komisja planuje utrzymanie tego samego kierunku, co w przeszłości, przy wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń co do produktywności i opłacalności działalności rolniczej, proponuje nawet wycofanie gruntów z produkcji. Działania te są pozbawione sensu w UE zmagającej się z kryzysem gospodarczym i świecie, który będzie potrzebował coraz więcej żywności i zasobów odnawialnych - powiedział przewodniczący Copa, Gerd Sonnleitner.

- Przedstawiliśmy bardzo konkretną propozycję na temat tego, jak osiągnąć zielony wzrost i wzywamy Komisję do uwzględnienia jej w propozycji reformy WPR. Rolnicy i spółdzielnie zawsze wspierali konstrukcję europejską opartą na silnej WPR. Jesteśmy gotowi odegrać nasza rolę w osiągnięciu większej stabilności i dobrobytu - podał przewodniczący Cogeca, Paolo Bruni.

Podobał się artykuł? Podziel się!