Rolnictwo i żywność w Danii są uważane za najważniejszy z przemysłów, w którym zatrudnionych jest 150 tys. osób.

- Roczna wartość eksportu produktów wytworzonych w duńskich gospodarstwach, żywność i maszyn do produkcji rolnej wynosi 15 mld euro i jest to jedna piąta duńskiego eksportu. W dobie rosnącej konkurencji ze strony pozostałych krajów UE chcemy jeszcze bardziej się starać, aby utrzymać, a nawet zwiększyć  poziom naszego eksportu związanego z  rolnictwem i z produkcją żywności - powiedział Martin Merrild, przewodniczący organizacji zrzeszającej zarówno duńskich rolników jak i przedsiębiorców, Danish Agriculture and Food Council.
 
Walkę o utrzymanie dobrej pozycji na rynku eksporterów wśród pozostałych krajów UE utrudnia kryzys finansowy, który w Danii trawa od 2008 r.

- Dotyczy to również rolnictwa. Od tego czasu zauważyliśmy, że nasi rolnicy przestali inwestować w rozwój swoich gospodarstw. Nastąpiło wyraźne spowolnienie rozwoju gospodarstw. Zmniejszyła się głównie liczba powstających nowych budynków inwentarskich oraz zakup maszyn rolniczych - wyjaśnił Martin Merrild.

Allan Pedersen, dyrektor targów Agromek 2012, dodał również, że w ciągu ostatnich czterech lat sprzedaż ciągników spadła, aż o 50 proc. było to głównie związane z większymi restrykcjami podczas udzielania kredytów rolnikom.

Pobudzenie dalszego rozwoju rolnictwa jest teraz głównym tematem dyskusji w duńskim parlamencie.

Nie chodzi tu wyłącznie o ułatwienie dostępu do środków finansowych duńskim rolnikom, ale także wdrażanie nowych technologii w produkcji rolnej i zwierzęcej. Tak, aby zwiększać efektywność produkcji w naszych gospodarstwach, mniejszym nakładem pracy i niższym zużyciem finansów w codziennej produkcji. Zwracając przy tym jeszcze większą uwagę na ochronę środowiska – podkreślił Merrild.

Danish Agriculture and Food Council jest organizacją, która w dużej części ma wpływ na kreowanie duńskiej polityki rolnej, realizuje programy badawczo-rozwojowe w zakresie bezpieczeństwa żywności, prawa i pomocy weterynaryjnej, efektywności produkcji zwierzęcej i roślinnej, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska i energii odnawialnej. Danish Agriculture and Food Council reprezentuje również stanowiska i interesy pięciu głównych organizacji zrzeszających rolników i przedsiębiorców na arenie krajowej i międzynarodowej, są to: Danish Agriculture, Danish Bacon and Meat Council, Danish Agricultural Council, Danish Dairy Board and Danish Pig Production. Podobał się artykuł? Podziel się!