Podczas konferencji odtworzono oświadczenie prezydenta Bronisława Komorowskiego adresowane do uczestników. Prezydent zauważył, że obszary wiejskie są ważną częścią tożsamości Unii Europejskiej, mieszka na nich 56 proc. wszystkich obywateli Unii (w Polsce ok. 40 proc.).

- Nieznaczna część z nich żyje z zajęć typowo rolniczych. W Polsce to około 12 proc. To wielkie wyzwanie, wielki sygnał świadczący o tym, że musimy myśleć w kategoriach wykraczających poza pojmowanie obszarów wiejskich, jako tylko i wyłącznie obszarów zaangażowania rolniczego - mówił prezydent. Wskazał, że trzeba wznieść się ponad podziały między wsią a miastem i szukać rozwiązań, które sprzyjałyby generalnemu podnoszeniu poziomu cywilizacyjnego i wygody życia na obszarach wiejskich. Wyjaśnił, że chodzi o rozwiązanie problemów infrastruktury, edukacji, organizacji życia na terenach wiejskich, gdzie żyje coraz więcej osób niezwiązanych z rolnictwem.

Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak wskazał, że ważne jest, by dbać o rozwój każdego zakątka UE. - Dzisiaj żyjemy w realiach globalnej wioski. To, co kiedyś było swego rodzaju marzycielskim postulatem, dziś staje się rzeczywistością. Przy dobrym połączeniu do sieci telekomunikacyjnych można mieć równe szanse, jeśli chodzi o uczestnictwo w procesach europejskich i globalnych - mówił.

Jego zdaniem równomierny rozwój Europy i Polski daje szanse na wykorzystanie potencjału, pomysłowości i talentów wszystkich ludzi. Wskazał, że Dolina Krzemowa nie powstała w centrum wielkiego miasta, tylko w polu. - Tam były dobre warunki do rozwijania nowoczesnych firm (...). Planujemy, aby strefy ekonomiczne były przedłużone bezterminowo, aby w każdej gminie była taka +podstrefa+, do szybkiego uruchamiania inwestycji - zapowiedział Pawlak.

Przewodnicząca Komitetu Regionów UE Mercedes Bresso powiedziała, że komitet broni trzech zasad: integracji, partnerstwa i spójności w Europie. "Dla nas wszelka polityka mająca na celu zwiększenie konkurencyjności, innowacji lub efektywności, kosztem spójności byłaby nietrafiona" - zauważyła. Jej zdaniem dotychczas polityka europejska opierała się na synergii między wzrostem a solidarnością. Bresso zwróciła uwagę, że w rozwoju obszarów wiejskich należy brać pod uwagę także podmioty pozarolnicze.