Zgodnie z unijnym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008, obowiązującym do tej pory, młode nioski do 18 tygodnia życia, które pochodzą z produkcji konwencjonalnej mogły być wprowadzane do produkcji ekologicznej do końca 2011 roku. Jednak okres przejściowy zostanie przedłużony przez Komisje prawdopodobnie o 12 miesięcy - do końca 2012 roku.

Przyczyną tej decyzji jest pojawiający się brak dostępności ekologicznego materiału zwierzęcego, co utrudnia producentom dotrzymanie terminów narzuconych wcześniej przez UE. Dodatkowo brakuje jeszcze wypracowanych kompletnych unijnych standardów dla ekologicznych kur niosek.

W najbliższym czasie możemy się spodziewać dotyczących przedłużenia okresu przejściowego. Podobał się artykuł? Podziel się!