W przypadku Polski ten warunek jest spełniony. Płatności do gruntów są wypłacane do 1 ha. Na razie nie została określona maksymalna stawka płatności dla dużych gospodarstw. Kiedyś KE proponowała, żeby było to 800 tys. euro. Nie było zgody państw członkowskich na takie rozwiązanie. Obecnie Komisja Europejska proponuje progresywną modulację. Część pieniędzy w ramach dopłat bezpośrednich wypłacana dużym gospodarstwom (ale nie tylko) będzie zasilała fundusze programów rozwoju obszarów wiejskich.

Płatności będą zmniejszane od przyszłego roku. Najwięcej stracą duże gospodarstwa, te które rocznie otrzymują z unijnego budżetu ponad 300 tys. euro. W 2009 r. ich dopłaty zostaną pomniejszone o 16 proc., w 2010 r. – o 18 proc., w 2011 r. – o 20 proc. i w 2012 o 22 proc.

Kolejną grupę, stanowią gospodarstwa, dla których przyznaje się blisko 100 tys. euro rocznie. Kolejno od 2009 r. do 2012 r. stracą one od 7 proc. do 13 proc. płatności bezpośrednich. Większe gospodarstwa (przyznawane płatności od 100 do 200 tys. euro) oddadzą odpowiednio 10 proc., 12 proc., 14 proc. i 16 proc. dopłat w kolejnych latach. Natomiast dla gospodarstw, które otrzymują rocznie nie więcej niż 300 tys. euro dopłaty zostaną zredukowane o 19 proc. w roku 2012. Małe gospodarstwa, które rocznie otrzymują w ramach dopłat nie więcej niż 5 tys. euro nie będą podlegały obowiązkowej modulacji. Ich dopłaty nie zostaną uszczuplone.

Polscy rolnicy przystąpią do systemu progresywnej modulacji w 2012 r. Gospodarstwa rolne, które otrzymują nie więcej niż 5 tys. euro, a takich jest w naszym kraju 74 proc., nie będą miały obniżanych dopłat. Gospodarstwa największe (jest ich w Polsce ok. 1,1 proc.), które otrzymują płatności powyżej 300 tys. euro rocznie, oddadzą na rozwój obszarów wiejskich 12 proc. przysługujących im dopłat. Rolnikom, którym w 2012 r. będzie przysługiwało nie więcej niż 100 tys. euro, agencja płatnicza potrąci 3 proc. W przedziale dopłat na gospodarstwo od 100 tys. do 199 tys. euro zostaną one pomniejszone o 6 proc., zaś w przedziale od 200 tys. do 299 tys. euro, to potrącenie wyniesie 9 proc.