Utworzona grupa ma pełnić funkcje doradcze i sporządzać dla Komisji ekspertyzy dotyczące funkcjonowania rynków instrumentów pochodnych dla towarów rolnych i transakcji z natychmiastową dostawą oraz wdrażania obowiązującego prawodawstwa UE i przygotowania nowych inicjatyw i projektów prawnych w tym zakresie.

W składzie grupy ekspertów mają znaleźć się przedstawiciele państw członkowskich oraz kluczowych podmiotów działających w sektorze rolnym oraz (lub) prowadzących działalność związaną z rynkami instrumentów pochodnych dla towarów rolnych i transakcji z natychmiastową dostawą.

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich KE zaprasza zainteresowane podmioty do składania wniosków o włączenie w poczet członków ww. grupy ekspertów.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczone są na witrynie internetowej Komisji Europejskiej. Wnioski można składać do 19 października br.

Podobał się artykuł? Podziel się!