Dzięki temu udział krajów spoza Unii w eksporcie niemieckiej wieprzowiny wzrósł do ponad 25% (rok wcześniej – 20%). Eksport do krajów Unii Europejskiej zmniejszył się o 1,9% w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku. Spadek dotyczył głównie krajów Europy Środkowej i Republik Nadbałtyckich (Słowacja, Węgry, Polska, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia) i wyniósł 6,7%. Wzrósł eksport do Włoch i Holandii.

Eksport wieprzowiny z Niemiec

Kraj

2009
(t)

2010
(t)

Zmiana (%)
2009=100%

Udział w eksporcie
ogółem (%)

UE-27

741076

726850

-1,9

74,5

Europa Środkowa,
Republiki Nadbałtyckie

128263

119730

-6,7

12,3

Włochy

122323

125323

+2,5

12,8

Holandia

113323

118259

+4,0

12,1