Rezolucja, której projekt przygotowała Marit Paulsen (ALDE, SE) nie tylko poddaje ocenie plan działań Komisji Europejskiej dotyczący dobrostanu zwierząt na lata 2006-2010, ale również wzywa Komisję Europejską do przedstawienia wniosku w sprawie europejskich przepisów w dziedzinie dobrostanu zwierząt. Powinny one przyczynić się do "ogólnego zrozumienia pojęcia dobrostanu zwierząt, kosztów z nim związanych oraz mających zastosowanie podstawowych warunków". Jak udało się nam dowiedzieć wniosek powinien zostać przedłożony nie później niż w 2014 roku w oparciu o ocenę skutków i po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi stronami.
Jak podkreślają eurodeputowani wysoki poziom dobrostanu zwierząt na etapie od chowu do uboju może wpływać pozytywnie na bezpieczeństwo i jakość produktów z korzyścią dla wszystkich konsumentów. Dlatego też istniejące przepisy powinny być lepiej egzekwowane przez system inspekcji i sankcji finansowych.

Ogólne przepisy w dziedzinie dobrostanu zwierząt powinny wprowadzać wspólny podstawowy poziom dobrostanu zwierząt w Unii Europejskiej, który jest warunkiem wstępnym niezbędnym do zapewnienia wolnej i sprawiedliwej konkurencji na rynku wewnętrznym zarówno dla produktów wspólnotowych, jak i importowanych.

Zdaniem europosłów należy jednak wpierw zadbać o prawidłowe stosowanie przepisów już istniejących i tytułem przykładu wskazują na zakaz stosowania systemów pozbawionych klatek z gniazdami dla kur, przepisy dotyczące świń, przepisy dotyczące transportu zwierząt oraz hodowli gęsi i kaczek. Budżet Unii Europejskiej powinien obejmować środki, które w razie konieczności będą wspierać producentów oraz przeciwdziałać utracie konkurencyjności wskutek wprowadzenia nowych i zmiennych norm dobrostanu zwierząt. Natomiast towary importowane powinny spełniać te same wymogi w zakresie dobrostanu zwierząt, których muszą przestrzegać podmioty europejskie.

Parlament Europejski ponadto opowiada się za utworzeniem w ramach istniejących już instytucji państw członkowskich europejskiej sieci dobrostanu zwierząt, która powinna służyć między innymi wymianie najlepszych praktyk oraz koordynacji europejskiego systemu testowania nowych technik.

Źródło:farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!