"Komisja Europejska nie podjęła skutecznych działań w celu przeciwdziałania marnotrawstwu żywności" - powiedziała Bettina Jakobsen z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), na którą powołuje się agencja AP. Przedstawicielka europejskiego odpowiednika NIK-u podkreśliła, że Komisji nie opracowała żadnej strategii ani systemu zachęt, które umożliwiłyby jej walkę z tym problemem.

Autorzy opublikowanego we wtorek raportu zwrócili uwagę na konieczność przeciwdziałania marnotrawstwu żywności w sieciach sklepów spożywczych.

Według unijnych opracowań połowa jedzenia trafia do kosza z powodu złego gospodarowania żywnością przez 510 mln obywateli UE. Ponadto, co roku w państwach Unii Europejskich wyrzuca się mniej więcej 20 proc. produkcji żywności. Koszty z tym związane szacuje się na 143 mld euro.

Kontrolerzy ETO w raporcie rekomendują wprowadzenie przepisów ułatwiających przekazywanie żywności jako darowizny. Obecny, zawikłany system przepisów i regulacji podatkowych zniechęca bowiem wielu producentów do tego typu działań.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej twierdzą, że Europejski Trybunał Obrachunkowy podczas sporządzania raportu pominął wysiłki podejmowane przez Komisję i rządy krajów UE, by ograniczyć niepotrzebne wyrzucanie jedzenia - podaje AP. "Komisja jest w pełni zaangażowana w walkę z marnotrawstwem żywności, część (tych działań - PAP) mogła więc zostać (w raporcie - PAP) pominięta" - skomentował rzecznik Komisji Europejskiej Enrico Brivio.

Komisja Europejska przygotowała m.in. broszury informacyjne we wszystkich językach państw członkowskich UE, by wyjaśnić kupującym różnicę między umieszczanymi na produktach żywnościowych określeniami "najlepiej spożyć przed", "należy spożyć do". Chodzi o to, by jedzenie, które wciąż nadaje się do spożycia nie lądowało w koszach na śmieci. Opracowała też wskazówki dla konsumentów, w jaki sposób ograniczać wyrzucanie żywności ("What can I do in my daily life to limit food waste?"). Proponuje m.in., by planować menu na cały tydzień i na tej podstawie robić zakupy; zamrażać niewykorzystaną żywność, czy produkty w lodówce ustawiać w taki sposób, by starsze stały zawsze z przodu.