Nie udało się doprowadzić do uzgodnienia ram finansowych na następny okres budżetowania. Od tego zależy natomiast ostateczny kształt reform WPR – tak europoseł Czesłąw Siekierski podsumowuje kończący się rok.

Sam Siekierski złożył razem z innymi polski posłami w tej komisji blisko 150 poprawek do pakietu reformy WPR: „Najważniejsze z nich wzywają do wyrównania płatności bezpośrednich dla rolników między państwami członkowskimi, ograniczenia potencjalnie niebezpiecznych skutków tzw. zazielenienia, rozszerzenia zakresu wsparcia powiązanego z produkcją, przedłużenia obowiązywania w nowych krajach członkowskich prostszego dla rolników Systemu Jednolitej Płatności Obszarowej (SAPS) oraz specjalnego wsparcia dla gospodarstw drobnych i obrony II filara WPR”.

Kryzys wymusił zajęcie się innymi tematami: tempa nabrały prace nad wzmocnieniem zarządzania gospodarczego w UE, podpisany został tzw. pakt fiskalny, rozpoczęto proces tworzenia tzw. unii bankowej.

Prezydencje duńską i cypryjską Siekierski ocenia sceptycznie, zwłaszcza w porównaniu z polską. Podczas prezydencji duńskiej „Mniejszy był m.in. rozmach przedsięwzięć promocyjnych, co wynikało m.in. z ograniczonego budżetu na ten cel, podobnie mniejsze były oczekiwania wobec Danii, która jako państwo małe wybrało model technicznego przewodnictwa”. Podobnie z prezydencją cypryjską: „Jak można było się spodziewać prezydencja cypryjska była skromna i skupiała się raczej na kwestiach technicznych (…)”.

Siekierski zauważa też obchody 20-lecia wspólnego rynku: „Jednolity rynek UE to jedno z największych osiągnięć integracji europejskiej, na którym korzystają wszyscy. Jego znacznie zostało docenione szczególnie teraz – w okresie kryzysu. Obecnie trwają prace nad usprawnieniem jego funkcjonowania, aby uczynić go motorem wzrostu gospodarczego w UE” – podsumowuje.

Za „potrzebną bardziej niż kiedykolwiek” uznaje Siekierski przyznanie Unii Europejskiej Pokojowej Nagrody Nobla.

Podobał się artykuł? Podziel się!