Skąd takie wyniki? Przyczyniły się do tego wzrost o 9,9 proc. faktycznych przychodów w rolnictwie przy jednoczesnym spadku o 2,2 proc. wkładu pracy. Największy wzrost przychodów w 2010 roku zanotowała Dania i Estonia, największy ich spadek (-8,2 proc.) dotknął rolników w Rumunii i Wielkiej Brytanii.

W tym roku wartość produkcji rolniczej w UE-27 mierzona cenami producenckimi wzrosła średnio o 4,3 proc.. Zwiększyła się wartość zarówno produkcji roślinnej (+6,3 proc.) jak i produkcji zwierzęcej (+2,4 proc.). Wzrost produkcji roślinnej wynika w głównej mierze ze wzrostu cen (o 8,9 proc.) przy jednoczesnym spadku jej wielkości (-2,4 proc.).

Wzrastają też ceny niemal we wszystkich rodzajach upraw z wyjątkiem oliwy z oliwek (-0,4 proc.), największy wzrost zanotowano w roślinach oleistych (27,1 proc.), zbożach (22,5 proc.) i świeżych warzywach (9 proc.). Największy spadek produkcji zaobserwowano w burakach cukrowych (-6,8 proc.), ziemniakach (-6,7 proc.) oraz owocach (-4 proc.).

Podobał się artykuł? Podziel się!