Głównym celem projektu Farm Inc jest stworzenie narzędzia szkoleniowego służącego poprawie sprzedaży, dostosowanego do potrzeb rolników w trzech krajach: Grecji, Włoszech i Łotwie.Regionalne i lokalne produkty dysponują dużym potencjałem rynkowym, jednak brakuje strategii ich sprzedaży, które pozwoliłyby europejskim przedsiębiorcom rolnym konkurować z międzynarodową siecią i strukturą wielonarodowych firm.

Analiza wyników ukazała, że preferencje rolników i przedsiębiorców rolnych są bardzo podobne we wszystkich krajach docelowych. Rolnicy wolą się uczyć poprzez doświadczenia niż odbywać zajęcia w klasach, co ukazał wysoki wynik działań takich jak udział w targach, konferencjach, wizytach studyjnych i w gospodarstwach czy wycieczki w terenie.

Ośrodki prowadzące szkolenia zawodowe, z drugiej strony, podkreśliły potrzebę poparcia tego typu praktycznych doświadczeń podstawami teoretycznymi. Zajęcia teoretyczne pozwolą rolnikom poznać podstawy marketingu. Następnie uzyskają oni bardziej zaawansowane umiejętności dzięki nauce praktycznej.

Powstanie również interakcyjny ebook, który posłuży jako narzędzie szkoleniowe. Będzie on  zawierał podstawowe zasady marketingu w sektorze rolnym oraz doświadczenia praktyczne (analizy przypadków, wizyty w terenie itd.). Te ostatnie zostaną wybrane przez każdy kraj partnerski, zgodnie z potrzebami w danym państwie, tak by stanowiły one przydatne narzędzie dla rolników. Jest to koncepcja innowacyjna, ponieważ wszystkie podstawy teoretyczne, doświadczenia praktyczne i ocena własna zostały zebrane w ramach jednego narzędzia, które może stać się vademecum marketingu w sektorze rolnym.

Kolejne etapy projektu obejmują zaangażowanie wszystkich rolników pragnących zostać przedsiębiorcami rolnymi. Wszyscy rolnicy zainteresowani projektem, mogą zgłosić swoje gospodarstwo do analizy przypadku, wziąć udział w zajęciach teoretycznych lub wizycie studyjnej lub w gospodarstwie.

Podobał się artykuł? Podziel się!