Założenia merytoryczne i program konferencji zostały przygotowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach. W konferencji zadeklarowało udział ponad 150 uczestników z większości krajów Unii Europejskiej reprezentujących najważniejsze instytucje naukowe i administrację.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi europejskiej opinii publicznej, a przede wszystkim administracji, na sprawy związane z zasobnością oraz znaczeniem glebowej materii organicznej w kontekście postępujących zmian klimatycznych. Problematyka ta jest dla naszego kraju szczególnie istotna, ze względu na niską i ciągle pogarszającą się zasobność naszych gleb w próchnicę oraz wysoki poziom zakwaszenia. Gospodarowanie zasobami próchnicy glebowej wymaga opracowania nowych modeli postępowania, integrujących dotychczasową wiedzę i praktykę agrotechniczną z nowymi technologiami i systemami podejmowania decyzji, dostosowanymi do ściśle określonych warunków siedliskowych i produkcyjnych.

Podczas jednodniowej konferencji zostaną zaprezentowane najnowsze informacje na temat aktualnego stanu oraz kierunków zmian zachodzących w zasobności gleb europejskich w materię organiczną. Poza typowo produkcyjnymi funkcjami próchnicy szczegółowo omówione zostaną kwestie związane z możliwościami wiązania (sekwestracji) w glebie CO2, co ma istotne znaczenie dla ograniczania efektu cieplarnianego. W programie konferencji planowane jest także zwrócenie uwagi na potencjalne możliwości próchnicy w gromadzeniu i zatrzymywaniu wody oraz roli, jaką w związku z tym może ona odegrać w zapobieganiu i łagodzeniu klęsk suszy i powodzi, które w ostatnich latach są dotkliwie odczuwalne w całej Europie. Konferencja będzie także dobrą okazją do podsumowania i oceny dotychczasowych efektów działań rolno-środowiskowych, ukierunkowanych na zachowanie i odbudowę zasobów glebowej materii organicznej oraz ewentualnie może zasygnalizować decydentom konieczność wypracowania nowych, bardziej efektywnych instrumentów opartych na aktualnej wiedzy i praktyce agrotechnicznej.

Podobał się artykuł? Podziel się!