W sprawozdaniu oceniono 27 państw członkowskich w oparciu o 18 kryteriów, przyznając flagi w kolorze zielonym, pomarańczowym i czerwonym w obszarach takich jak łączna ilość odpadów poddanych recyklingowi, koszty unieszkodliwiania odpadów oraz naruszenia unijnych przepisów.
Powstała w ten sposób tabela wyników (w załączniku) stanowi element prowadzonego badania, które ma pomóc państwom członkowskim poprawić wyniki w dziedzinie gospodarowania odpadami.

Na szczycie tabeli uplasowały się: Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Niderlandy oraz Szwecja – żadne z tych państw nie otrzymało więcej niż dwie czerwone flagi. Układ w dolnej części tabeli wygląda wręcz odwrotnie – zielone flagi występują tu sporadycznie.

Obraz, jaki wyłania się z tego badania, potwierdza moje silne obawy. Wiele państw członkowskich wciąż składuje ogromne ilości odpadów komunalnych – co stanowi najgorszy wariant gospodarowania odpadami – pomimo istnienia lepszych alternatyw oraz pomimo dostępności funduszy strukturalnych umożliwiających sfinansowanie tych lepszych alternatywnych rozwiązań. Zakopuje się cenne zasoby, traci się potencjalne korzyści gospodarcze, nie tworzy się nowych miejsc pracy w sektorze gospodarowania odpadami, zagrożone jest również ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. W obecnych warunkach gospodarczych trudno obronić takie postępowanie – powiedział Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik.

Polska jest wśród państw, które mają największe zaległości do nadrobienia. Najgorzej jednak sytuacja przedstawia się w Grecji, Bułgarii, na Malcie, Litwie, w Rumunii i na Cyprze. Z 27 państw członkowskich Polska znalazła się na 17. miejscu oraz uzyskała 18 punktów. Dla porównania kraje ocenione najwyżej – Austria i Holandia otrzymały po 39 punktów, a ostatnia na liście – Grecja – tylko 3 punkty.

W przypadku 6 z 18 kryteriów Polska otrzymała 0 punktów i czerwoną flagę. Najgorzej ocenione działania w Polsce to odzysk odpadów komunalnych (odzysk energii), dostępność usług zbierania odpadów komunalnych, prognozowanie ilości wytwarzanych odpadów, a także odsetek odpadów komunalnych podlegających biodegradacji, które trafiają na składowiska i realizacja celów związanych z tym rodzajem odpadów.

Dla przeciwwagi, Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Holandia i Szwecja posiadają kompleksowe systemy zbierania odpadów i na składowiskach składują mniej niż 5 proc. swoich odpadów. Państwa te posiadają dobrze rozwinięte systemy recyklingu, wystarczającą zdolność przetwarzania odpadów oraz osiągają dobre wyniki w gospodarowaniu odpadami ulegającymi biodegradacji. W ramach swojej polityki gospodarowania odpadami wyróżnione państwa zwykle z dużym powodzeniem łączą instrumenty prawne, administracyjne i gospodarcze.