Jak donosi FAMMU/FAPA w Brukseli utworzono nową grupę roboczą ekspertów GMO ds. kontynuowania i pogłębienia kwestii wpływu GMO na kwestie socjalno ekonomiczne w Unii.

Europejskie Biuro ds. Socjalno  Ekonomicznych będzie kontynuować kwestie poruszone lub nie poruszone w raporcie KE z 2011  roku. W październiku zeszłego roku Komitet ds. Środowiska PE poddał krytyce ten raport Komisji, który bazował na informacjach dostarczonych przez państwa członkowskie (opublikowano go w  kwietniu 2011 r.) .Ten 10 stronnicowy dokument został określony jako pozbawiony treści, a parlamentarzyści wezwali do sprecyzowania kwestii wpływu uprawy GMO na inne podmioty w  rolnictwie, a szczególnie rolników konwencjonalnych oraz ekologicznych.

Najnowszy raport JRC wskazuje na konieczność porównywalnych danych w celu możliwości odniesienia do siebie danych o różnych uprawach GMO. Wskazuje na korzyści ekonomiczne rolników w Hiszpanii wynikłe z ograniczenia stosowania pestycydów i większych plonów. Jakkolwiek ocena ewentualnych korzyści zależy od stosowania „dobrych praktyk rolniczych”.

Podobał się artykuł? Podziel się!