- Z jednej strony wyżej wymienione działania spowodowały m. in. zintensyfikowanie procesu specjalizacji i modernizacji w rolnictwie, czego najlepszym przykładem jest zwiększenie się średniej powierzchni gospodarstwa rolnego oraz zmiany zachodzące w poszczególnych grupach obszarowych, z drugiej zaś strony na wielu terenach nastąpiła ekstensyfikacja produkcji, ograniczająca presję na środowisko naturalne. Zmiany te były efektem przedefiniowania celu prowadzenia działalności rolniczej, która polega na utrzymywaniu gruntów w dobrej kulturze rolnej, bez konieczności realizowania funkcji produkcyjnych z zachowaniem wymogów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Ponadto, w ostatnich latach pojawiła się tendencja do wykorzystywania znacznych powierzchni gruntów rolnych na cele nierolnicze, w tym rekreacyjne, czy też jako lokatę kapitału. Pomimo, że na przestrzeni ostatnich kilku lat zmiany w strukturze gospodarstw rolnych zachodzą niezwykle dynamicznie gospodarstwa rolne są nadal rozdrobnione i niewielkie obszarowo - czytamy w raporcie.

Analitycy GUS podkreślają, że należy mieć na względzie, że rolnictwo podlega zmianom związanym z biologicznym charakterem produkcji rolniczej, w tym wpływowi warunków atmosferycznych, często bardzo niekorzystnych i dynamicznych. Zmiany klimatyczne przyczyniają się do dostosowania sposobu użytkowania gruntów, doborze uprawianych gatunków i odmian, natomiast powodzie i inne gwałtowne zjawiska pogodowe mogą powodować trwałe lub czasowe wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego.

Podobał się artykuł? Podziel się!