Polska otrzyma najwięcej ze wspólnej kasy - 105,8 mld euro. Cały budżet Unii na lata 2014-2020 przewiduje wydatki w wysokości 960 mld euro w zobowiązaniach oraz ponad 908 mld euro w rzeczywistych płatnościach. Po raz pierwszy wieloletnie ramy finansowe dla Unii będą realnie mniejsze niż poprzednie. To konsekwencja kryzysu gospodarczego i forsowanej przez kraje-płatników netto polityki zaciskania pasa.

- Pieniądze dla Polski będą przeznaczone zarówno na duże inwestycje, jak i małe projekty. Kwota, którą uzyskaliśmy w ramach polityki spójności, to jest jedna czwarta wszystkich środków, jakimi ta polityka dysponuje. To nie stało się przypadkiem. To jest wynik ogromnej pracy ostatnich ponad sześciu lat. Skala inwestycji, które ruszą dzięki tym środkom przekroczy kwotę 82,5 mld euro. Po pierwsze, dlatego, że dołożymy do niej wkład krajowy. Po drugie, dlatego, że te inwestycje w ogromnej ilości staną się impulsem dla nowych inwestycji - mówiła Elżbieta Bieńkowska, wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju, na jednej z konferencji prasowych.

Pieniądze unijne na lata 2014-2020 będą przeznaczone m.in. na dokończenie sieci dróg, ale także na innowacyjną gospodarkę, energetykę, środowisko i kulturę - zapowiedziała wicepremier. Dodała, że dzięki środkom z UE jej resort będzie miał jeszcze więcej narzędzi do pobudzenia polskiej gospodarki, a przede wszystkim uzyskania "postępu naukowo-technicznego i komercjalizowania wynalazczości w naszej gospodarce, która wchodzi w dużą fazę ożywienia".

Na początku marca oficjalnie ruszyły negocjacje programów unijnych na lata 2014-20. Jest to tzw. Umowa Partnerstwa z Komisją Europejską. To dokument określający sposób wydawania pieniędzy z Unii w latach 2014-2020. Jeśli Umowa Partnerstwa zostanie podpisana, to już pod koniec roku mogą ruszyć pierwsze konkursy. Ale uwaga! Więcej znaczy trudniej. Unia dokładnie sprawdzi, jak przebiega wydawanie pieniędzy.

Ostatecznie w siedmioletniej perspektywie finansowej Polska z puli polityki spójności otrzyma o 9,6 mld euro więcej niż ustalono na szczycie UE w lutym 2013 r. (pierwotnie: 73 mld euro, ale mieliśmy zagwarantowany inflacyjny przelicznik). Po przeliczeniach kwota urosła do 82,3 mln euro plus 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej młodzieży. W tym czasie do unijnej kasy wpłacimy prawie 30 mld zł składki.