Nagroda została przyznana Anne Moore z Irlandzkiej organizacji rolników (IFA) za innowacyjne gospodarstwo ze 190 krowami żywiącymi się głównie trawą, w którym dojenie odbywa się raz dziennie, i które koncentruje się na niskich kosztach produkcji i wysokiej jakości mleka.

Nagroda za specjalne osiągnięcia została wręczona Stefania Corrocher z włoskiej organizacji rolniczej Coldiretti, za wielofunkcyjne gospodarstwo Baugiana, które rozpoczęło produkcję ekologiczną w roku 2007 oraz prowadzi agroturystykę.

Nagroda za innowację dla rolniczek przyznawana przez Komisję Kobiet Komitetu Copa ma na celu zwrócenie uwagi na obszary, w których kobiety wykazały się wiedzą ekspercką w innowacjach oraz podkreślenie korzyści z działań kobiet dla rolnictwa. Ma na celu również promowanie stosowania dalszych innowacyjnych, konkurencyjnych praktyk. Nagroda przyznawana jest co dwa lata w oparciu o kryteria takie jak wykorzystanie wiedzy fachowej, nowych metod czy technologii w danym sektorze.

Rolniczki stanowią ponad 35 proc. siły roboczej w europejskim rolnictwie, zatem ważne jest uznanie korzyści związanych z ich pracą w sektorze.
Komisja Kobiet powstała w 1968, dziesięć lat po utworzeniu Komitetu Copa, i ma szczególne miejsce w organizacji. Adriana Bucco, przewodnicząca Komisji Kobiet Komitetu Copa, powiedziała

Poprzez wręczenie nagrody za innowację dla rolniczek Komitet Copa pragnie podkreślić innowacje i korzyści jakie kobiety mogą przynieść rolnictwu. Innowacja zastosowana przez te rolniczki ukazuje, że odgrywają one kluczową rolę w tworzeniu przyszłości społeczności wiejskich.

Podobał się artykuł? Podziel się!