Jak podkreślają "europejscy przywódcy rolników", ceny mleka gwałtownie spadły o 30 proc. w ciągu jednego roku i unijni producenci stracą 14 miliardów euro przed końcem tego roku, jeśli nic nie zostanie zrobione w celu rozwiązania tego kryzysu. Dochody gospodarstw rolnych już spadły o 3,7  proc. w zeszłym roku, a coraz więcej rolników opuszcza obszary wiejskie.

Chłopi poprostu nie mogą znieść ponownego drastycznego zmniejszenia ich dochodów. Dlatego też wzrost cen jest niezbędny, aby umożliwić im przetrwanie.

W tym celu Komitety Copa Cogeca wzywają do podjęcia zdecydowanych działań rynkowych, które należy zastosować w perspektywie krótkoterminowej, szczególnie w zakresie interwencji publicznej i refundacji wywozowych dla produktów mlecznych. Domagają się także zastosowania większej liczby instrumentów w celu pobudzenia popytu, takich jak stosowanie odtłuszczonego mleka w proszku w żywieniu zwierząt oraz ponowne czasowe wprowadzenie wspólnotowych programów pomocy dla zbytu masła np. do wypieków.

W perspektywie średnio i długoterminowej muszą też zostać opracowane środki mające na celu wzmocnienie pozycji producentów i spółdzielni w łańcuchu żywnościowym, aby zrekompensować monopolistyczną pozycję dystrybutorów.

Źródło: farmer.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!