Mimo że wielkość dostaw mleka w Irlandii była niższa niż przyznana kwota, Simon Coveney wzywał rolników do zachowania ostrożności i dokładnego planowania produkcji w sezonie 2011/2012, który rozpoczął się z 1 kwietnia. Podkreślił, że istnieje obawa odnośnie do przekroczenia limitów produkcyjnych w obecnym i przyszłych sezonach, ze względu na korzystne prognozy, dotyczące sytuacji rynkowej, a także ze względu na poprawę mleczności krów na przestrzeni ostatnich lat. Minister rolnictwa Irlandii zwrócił także uwagę na fakt niezwykle korzystnych warunków atmosferycznych, jakie wystąpiły w ubiegłym sezonie. Wszystkie te czynniki wpłynęły na drastyczny wzrost produkcji mleka.

W sezonie 2009/2010 całkowite dostawy mleka w Irlandii były prawie 10 proc. poniżej przyznanej na ten okres kwoty. W przypadku, gdy obecny wzrostowy trend się utrzyma, to nawet 1-procentowy wzrost kwoty w bieżącym sezonie może spowodować przekroczenie limitu produkcji. Podobał się artykuł? Podziel się!